Къща в ДОБРИЧ за 26400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Къща

Къща в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 26400.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 631 кв.м.
  Срок: 05.06.2019 до 05.07.2019
  Обявяване: 2019-07-08
  Адрес: ул. Момин проход 1А
  ЧСИ: Виктория Енчева Рогова
  Телефон: 058 - 605494
  Email: v.rogowa@abv.bg

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Виктория Енчева Рогова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.602.504 с площ от 631.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване-ниско застрояване, с административен адрес гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, кв. Рилци, ул. „Момин проход” № 1, при граници и съседи-имоти с номера: 72624.602.506, 72624.602.983, 72624.602.986, 72624.602.505 и 72624.602.1095, номер по предходен план 496, кв. 29, парцел XIV ведно с построенaтa в имота едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификат ор 72624.602.504.1 с площ от 81.00 кв. м.

Продава Къща в ДОБРИЧ за 26400.00 лв. на търг от ЧСИ