Едностаен апартамент в ДОБРИЧ за 6757.50 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 6757.50 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 113 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: 313-2019-3/24 идеални части от Апартамент-гр.Добрич, ул.Васил Левски №4, вх.А, ет.3
  ЧСИ: Слави Русев Сербезов
  Телефон: 058 - 605766
  Email: slavi_serbezov@abv.bg

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Слави Русев Сербезов

3/24 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.622.1095.3.9/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, едно, нула, девет, пет, точка, три, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес:гр.Добрич, ул.Васил Левски №4, вх.А, ет.3, ап.5. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с иденти фикатор №72624.622.1095, с предназначение:ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ., брой нива на обекта:1, посочена в документа площ:112.52/едно, едно, две, точка, пет, две/кв.м., с прилежащи части:Избено помещение №4-23-35кв.м.; таванско помещение №4-15.08кв.м.; 3.348% ид.части от общите части на сградата. Ниво:1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:72624.622.1095.3.10; 72624.622.1095.3.8, Под обекта:72624.622.1095.3.4, Над обекта:72624.622.1095.3.14.

Продава Едностаен апартамент в ДОБРИЧ за 6757.50 лв. на търг от ЧСИ