Едностаен апартамент в РУСЕ за 68248.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 68248.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 45 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. Константин Величков № 11 /единадесет/, етаж 3 /три/, ап. 5
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5810.2.5/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди осемстотин и десет, точка, две, точка, пет/, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Константин Величков № 11 /единадесет/, етаж 3 /три/, ап. 5 /пет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5810/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точ ка, пет хиляди осемстотин и десет/; предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 44.96 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и шест квадратни дециметра/; прилежащи части: ИЗБА № 5, ТЕРАСА, 1.078 % ид.ч./едно цяло, седемдесет и осем хилядни процента/ от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5810.2.10; под обекта: 63427.2.5810.2.3; над обекта: 63427.2.5810.2.11, 63427.2.5810.2.7; стар идентификатор: няма. Начална цена на осн. чл. 485, ал. 5 ГПК: 68 248.00 лв.

Продава Едностаен апартамент в РУСЕ за 68248.00 лв. на търг от ЧСИ