Чси Имоти > Русе > Двустаен апартамент

Имоти от ЧСИ в Русе: Изгодни Възможности за Продажба на Евтини Апартаменти от Банки

Всички имоти Двустаен апартамент в Русе от ЧСИ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 48334.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

в. Здравец, ул. Захари Стоянов № 21 , блок 79 , вход 3 , етаж 2 , ап. И
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.84.1.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, осемдесет и четири, точка, едно, точка, четиридесет ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 63970.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 61 кв.м.

721-2019- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.13 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Р ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 48334.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

кв. Здравец, ул. Захари Стоянов № 21 /двадесет и едно/, блок 79 /седемдесет и девет/, вход 3 /три/, етаж 2 /две/, ап. И
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.84.1.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, осемдесет и четири, точка, едно, точка, четиридесет ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 67915.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 69 кв.м.

976-18- ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 61841.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 67 кв.м.

кв. Възраждане, ул. Студентска №7, ет.3, ап.11
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, на третия етаж, в секция "Б", в обществено-жилищен комплекс "ДАВ-I /едно/, с административен адрес: ул. "Янтра" и ул. "Студентска" № 7 /седем/, в ЖК "Възражда ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 71792.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.379.15.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, триста седемдесет и девет, точка, петнадесет, точка, ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 57787.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

кв. Възраждане, ул. „Приста” № 1, вх. 2, ет. 4, ап. Г;
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
АПАРТАМЕНТ № 5, а по нотариален акт представляващ апартамент „Г”, застроен в построения в квартал 347 /триста четиридесет и седем/ по плана на град Русе, жилищен блок Приста, който апартам ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 96552.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

703-2017- ул. Борисова 94
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, у ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 63970.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 62 кв.м.

721-2019- бул. Гоце Делчев № 12
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.13 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Р ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 56592.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8,
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.442.2.76, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8, който самос ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 35600.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 58 кв.м.

709-2019- ул. Студен кладенец 37, вх.3, ет. 7, ап. 21
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.317.6.21 /шест три четири две седем точка четири точка три едно седем точка шест точка две едно/, находя ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 62880.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.442.2.76, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8, който самос ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 51557.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 61 кв.м.

УЛ. зГОРИГРАД 68, БЛ. БОРИМЕЧКА, ВХ.5, ЕТ.3, АП.11 - ИД 976/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 8566.67 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.

ИД 725/2018, ул. Сърнена гора № 7, вх.3, ет.1
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/6 (една шеста) ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.284.10.1 (шест три четири две седем точка пет точка две осем четири точка едно нула точка едно), находящ се в ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

733-2017 - бул. Липник 110
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
   АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.606.3.144 /шест три четири две седем точка седем точка шест нула шест точка три точка едно четири четири/ ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Ниш 22, ет.5, ап. 14 - ИД 761/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4712 / 17.09.2019 Изпълнително дело №: 20158330400761       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 65 кв.м.

93-19, кв. Родина, ул. Българка № 2, вх. 2, ет. 9, ап. 24
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
  АПАРТАМЕНТ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.409.11.24 /шест три четири две седем точка пет точка четири нула девет точка едно едно точка две четири/, по ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 74700.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.

421-18 , кв. Възраждане, ул. Тулча 6, вх. 6, ет. 7, ап. 17
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.225.3.131 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет точка три точка едно три едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 31920.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 79 кв.м.

930-13- ул. Плевен 2, бл. Куманово
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ на втори етаж, вход Б /буква Б/ на жилищен блок Куманово, по ул. Плевен № 2 /две/, в ж.к. Възраждане – юг, в гр. Русе, общ. Русе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 57285.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 69 кв.м.

976-18- ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Евтини имоти от ЧСИ РУСЕ?

Русе, като един от най-старите и красиви градове в България, съчетава богата история и съвременен облик. В последно време, имотите от ЧСИ в Русе се превръщат в изключително привлекателна възможност за инвестиции и покупка на жилища. В тази статия, ще проучим предимствата на пазара на евтини апартаменти в Русе, предлагани от ЧСИ и банки. Имоти от ЧСИ в Русе: Изборът на Разумни Инвеститори Имотите, предлагани от ЧСИ в Русе, представляват разнообразие от обекти, включително апартаменти с изключителни възможности за инвестиции. Тези имоти често идват на пазара със значително намалени цени, като предоставят възможност за изгодна покупка за разумни инвеститори. Продажба на Имоти от Банки в Русе: Сигурност и Прозрачност Банките в Русе редовно поставят на търг недвижими имоти, представляващи част от изпълнително производство. Тези обекти са подложени на детайлен процес на продажба, който осигурява законосъобразност и прозрачност на сделката. За търсещите безопасни и стабилни инвестиции, покупката на имоти от банки в Русе представлява уникална възможност. Евтини Апартаменти в Русе: Идеалният Дом на Изгодна Цена Специално за тези, които търсят евтини апартаменти в Русе, пазарът предоставя разнообразие от възможности. Честите търгове от ЧСИ и продажбите от банки създават атмосфера на конкуренция, която може да доведе до значителни намаления в цените на недвижимите имоти, осигурявайки по този начин възможност за покупка на жилище на достъпна цена. Инвестиционен Потенциал и Бъдещ Растеж С изцяло нов поглед към инвестициите в недвижими имоти, покупката на апартамент в Русе през ЧСИ или от банка може да доведе до изключителни възможности за бъдещ растеж. Благодарение на стратегическата локация на града и бързо развиващата се инфраструктура, този вид инвестиции имат потенциал да се окупят и да генерират добри доходи в бъдеще. Заключение Имотите от ЧСИ и банки в Русе предоставят уникална възможност за инвеститори и жилищни купувачи да се възползват от изгодни цени и стабилни сделки. Евтините апартаменти представляват не само достъпно жилище, но и интелигентно инвестиционно решение. За тези, които ценят сигурността и възможността за бъдещ растеж, този пазар е идеалното място за откриване на своя нов дом или инвестиционен проект.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Русе

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе