Чси Имоти > Русе > Земеделска земя

Имоти от ЧСИ в Русе: Изгодни Възможности за Продажба на Евтини Апартаменти от Банки

Всички имоти Земеделска земя в Русе от ЧСИ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 288.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 458 кв.м.

ИД 851/2015, местност Караманлийка
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Рус ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 277.21 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 8001 кв.м.

местност „АРНАУТ ДЕРЕ
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.277.4, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „АРНАУТ ДЕРЕ“; площ: 8 001 кв.м.; трайно предназначение н ...

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 777.69 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 60.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1000 кв.м.

910-2019- м-ст БОЖАНОВА ЛИВАДА
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.275.2 /шест три четири две седем точка две седем пет точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 203.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 3002 кв.м.

910-2019- м-ст ДЪБРАВАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.202.26 /шест три четири две седем точка две нула две точка две шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1999 кв.м.

147-2017- м-ст ПЛУЖНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /ПАСИЩЕ, МЕРА/, с площ 1.999 дка /един декар и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, намираща се в землището на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, общ. Русе, обл. Рус ...

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1267.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.273.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста седемдесет и три, точка, три/, нахо ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 324.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 458 кв.м.

ИД 851/2015, местност Караманлийка
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 308.10 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 8001 кв.м.

1/20 ИД .Ч. местност „АРНАУТ ДЕРЕ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.277.4, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „АРНАУТ ДЕРЕ“; площ: 8 001 кв.м.; трайно предназначение ...

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 864.10 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“;
Окръжен съд: Русе
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 8736.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1129 кв.м.

590-15- м-ст ПОД ЛЕВЕНТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Р ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 458 кв.м.

ИД 851/2015, местност Караманлийка
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Рус ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1038.56 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 9707.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1129 кв.м.

590-15- м-ст ПОД ЛЕВЕНТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Р ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 485.86 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 8001 кв.м.

1/20 ИД.Ч. местност „АРНАУТ ДЕРЕ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.277.4, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „АРНАУТ ДЕРЕ“; площ: 8 001 кв.м.; трайно предназначение н ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1153.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

1/20 ид. ч.местност „ГЪРКОВ ДОЛ“;
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначение ...

Евтини имоти от ЧСИ РУСЕ?

Русе, като един от най-старите и красиви градове в България, съчетава богата история и съвременен облик. В последно време, имотите от ЧСИ в Русе се превръщат в изключително привлекателна възможност за инвестиции и покупка на жилища. В тази статия, ще проучим предимствата на пазара на евтини апартаменти в Русе, предлагани от ЧСИ и банки. Имоти от ЧСИ в Русе: Изборът на Разумни Инвеститори Имотите, предлагани от ЧСИ в Русе, представляват разнообразие от обекти, включително апартаменти с изключителни възможности за инвестиции. Тези имоти често идват на пазара със значително намалени цени, като предоставят възможност за изгодна покупка за разумни инвеститори. Продажба на Имоти от Банки в Русе: Сигурност и Прозрачност Банките в Русе редовно поставят на търг недвижими имоти, представляващи част от изпълнително производство. Тези обекти са подложени на детайлен процес на продажба, който осигурява законосъобразност и прозрачност на сделката. За търсещите безопасни и стабилни инвестиции, покупката на имоти от банки в Русе представлява уникална възможност. Евтини Апартаменти в Русе: Идеалният Дом на Изгодна Цена Специално за тези, които търсят евтини апартаменти в Русе, пазарът предоставя разнообразие от възможности. Честите търгове от ЧСИ и продажбите от банки създават атмосфера на конкуренция, която може да доведе до значителни намаления в цените на недвижимите имоти, осигурявайки по този начин възможност за покупка на жилище на достъпна цена. Инвестиционен Потенциал и Бъдещ Растеж С изцяло нов поглед към инвестициите в недвижими имоти, покупката на апартамент в Русе през ЧСИ или от банка може да доведе до изключителни възможности за бъдещ растеж. Благодарение на стратегическата локация на града и бързо развиващата се инфраструктура, този вид инвестиции имат потенциал да се окупят и да генерират добри доходи в бъдеще. Заключение Имотите от ЧСИ и банки в Русе предоставят уникална възможност за инвеститори и жилищни купувачи да се възползват от изгодни цени и стабилни сделки. Евтините апартаменти представляват не само достъпно жилище, но и интелигентно инвестиционно решение. За тези, които ценят сигурността и възможността за бъдещ растеж, този пазар е идеалното място за откриване на своя нов дом или инвестиционен проект.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Русе

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе