Чси Имоти > Русе > Тристаен апартамент

Имоти от ЧСИ в Русе: Изгодни Възможности за Продажба на Евтини Апартаменти от Банки

Всички имоти Тристаен апартамент в Русе от ЧСИ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 69491.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 98 кв.м.

65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастра ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 69491.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 98 кв.м.

65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастра ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 94450.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 100 кв.м.

721-2019- 1173- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.12 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. Р ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 64612.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
Жилище, апартамент, находящ се в град Русе, ул. „Видин” № 20, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.379.3.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесе ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 58140.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 61052.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе, у ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 63840.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.634.15.88 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин тридесет и четири, точка, пе ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 44352.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 78 кв.м.

ул. Филип Станиславов № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на седми етаж, във вход четири, от жилищен блок 403 /четиристотин и три/ по улица Филип Станиславов № 2 /две/, в жилищен комплекс Чародейка-Г-Север в гр.Русе, ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 97863.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 84 кв.м.

кв. Възраждане, ул. Студентска №7, ет.3, ап.10
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на третия етаж, в секция ”Б", в обществено-жилищен комплекс "ДАВ-1" /едно/, с административен адрес: ул. "Янтра" и ул. "Студентска" № 7 /седем/, в ЖК "Възраждане", ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 77212.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 98 кв.м.

65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастр ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 94450.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 100 кв.м.

721-2019- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.12 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

бул. Липник 110, бл. Славия, вх.6, ет.8, ап.18 - ИД 733/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ОБЯВЛЕНИЕ № 6437 / 28.11.2019 Изпълнително дело №: 20178330400733       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 23.12.201 ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 49280.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 78 кв.м.

ул. Филип Станиславов № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на седми етаж, във вход четири, от жилищен блок 403 /четиристотин и три/ по улица Филип Станиславов № 2 /две/, в жилищен комплекс Чародейка-Г-Север в гр.Русе, ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 68117.04 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 70831.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 82 кв.м.

ул. „Сакар планина” № 36 /тридесет и шест/, вх. 2 /две/, ет. 2 /две/, ап. 3 /три/
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.634.1.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин тридесет и четири, точка, едно, точка, шес ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 107280.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

ул. Борисова № 94, вх.4, ет.1, ап.12 - ИД 703/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 87300.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 107 кв.м.

1059-2016- ул. Воеводова № 3, ет. 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1329.1.10 /шест три четири две седем точка две точка едно три две девет точка едно точка едно нула/, с адрес ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 75685.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 119200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

бул. "Борисова" № 94, вх. 4, ет. 1, ап. 12 - ИД 703/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 97000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Воеводова" № 3, ет. ет. 6, ап. 10 - ИД 1059/2016
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1329.1.10 /шест три четири две седем точка две точка едно три две девет точка едно точка едно нула/, с адрес ...

Евтини имоти от ЧСИ РУСЕ?

Русе, като един от най-старите и красиви градове в България, съчетава богата история и съвременен облик. В последно време, имотите от ЧСИ в Русе се превръщат в изключително привлекателна възможност за инвестиции и покупка на жилища. В тази статия, ще проучим предимствата на пазара на евтини апартаменти в Русе, предлагани от ЧСИ и банки. Имоти от ЧСИ в Русе: Изборът на Разумни Инвеститори Имотите, предлагани от ЧСИ в Русе, представляват разнообразие от обекти, включително апартаменти с изключителни възможности за инвестиции. Тези имоти често идват на пазара със значително намалени цени, като предоставят възможност за изгодна покупка за разумни инвеститори. Продажба на Имоти от Банки в Русе: Сигурност и Прозрачност Банките в Русе редовно поставят на търг недвижими имоти, представляващи част от изпълнително производство. Тези обекти са подложени на детайлен процес на продажба, който осигурява законосъобразност и прозрачност на сделката. За търсещите безопасни и стабилни инвестиции, покупката на имоти от банки в Русе представлява уникална възможност. Евтини Апартаменти в Русе: Идеалният Дом на Изгодна Цена Специално за тези, които търсят евтини апартаменти в Русе, пазарът предоставя разнообразие от възможности. Честите търгове от ЧСИ и продажбите от банки създават атмосфера на конкуренция, която може да доведе до значителни намаления в цените на недвижимите имоти, осигурявайки по този начин възможност за покупка на жилище на достъпна цена. Инвестиционен Потенциал и Бъдещ Растеж С изцяло нов поглед към инвестициите в недвижими имоти, покупката на апартамент в Русе през ЧСИ или от банка може да доведе до изключителни възможности за бъдещ растеж. Благодарение на стратегическата локация на града и бързо развиващата се инфраструктура, този вид инвестиции имат потенциал да се окупят и да генерират добри доходи в бъдеще. Заключение Имотите от ЧСИ и банки в Русе предоставят уникална възможност за инвеститори и жилищни купувачи да се възползват от изгодни цени и стабилни сделки. Евтините апартаменти представляват не само достъпно жилище, но и интелигентно инвестиционно решение. За тези, които ценят сигурността и възможността за бъдещ растеж, този пазар е идеалното място за откриване на своя нов дом или инвестиционен проект.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Русе

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе