Гараж в РУСЕ за 1820.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Гараж

Гараж в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 1820.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 17 кв.м.
  Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
  Обявяване: 2020-04-24
  Адрес: 629-2014 ул. Козлодуй 7- гараж
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.5 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма; находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Козло дуй № 7 /седем/, с площ 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 2855, квартал: 43. Съседи на поземления имот: 63427.2.2847, 63427.2.2762, 63427.2.2860, 63427.2.5020, 63427.2.5021, 63427.2.2853, 63427.2.2850, 63427.2.2849, 63427.2.2848.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 820.00 лв. вписани Възбрани в полза на Борислав Савов /като наследник на СИЙКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА/ и в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

Продава Гараж в РУСЕ за 1820.00 лв. на търг от ЧСИ