Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 12880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Производствен имот

Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 12880.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 559 кв.м.
  Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
  Обявяване: 2020-06-30
  Адрес: кв. Бряг, Селскостопанска сграда
  ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
  Телефон: 0601 - 63531
  Email: ani_zagorova@abv.bg

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Анелия Емилова Ананиева - Загорова

СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.31 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ съгласно скица №6013/07.12.2007г. на Служба на кадастъра Търговище от 559кв.м., едноетажна построена в поземлен имот с идентификатор №73626.415.33, целия с площ от 148868кв.м., с начин на трайно ползване-за животновъден комплекс.

Продава Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 12880.00 лв. на търг от ЧСИ