Търговски имот в ТЪРГОВИЩЕ за 148640.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Търговски имот

Търговски имот в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 148640.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 686 кв.м.
  Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
  Обявяване: 2020-06-30
  Адрес: Промишлена зона
  ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
  Телефон: 0601 - 63531
  Email: ani_zagorova@abv.bg

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Анелия Емилова Ананиева - Загорова

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона, а именно: СГРАДА с идентификатор № 73626.507.648.3, с предназначение: друг вид обществена сграда с площ съгласно същата скица от 686 кв.м., едноетажна, като сградата съгласно акт за държавна собственост № 3621 от 01.09.1986г. представлява кухня и столова с площ от 588 кв.м., ведно със съответните идеални части от ТРАФОПОСТ – СГРАДА с идентификатор № 73626.507.648.5 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Запо вед№ РД-18-18/17.06.2005г.на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-25-1180 от 17.12.2006г. на началника на Служба по кадастъра гр. Търговище, с предназначение: сграда за енергопроизводство, с площ съгласно същата скица от 85 кв.м., едноетажна и ведно със съответното право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.507.648.

Продава Търговски имот в ТЪРГОВИЩЕ за 148640.00 лв. на търг от ЧСИ