Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 2124648.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Производствен имот

Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2124648.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 10477 кв.м.
  Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
  Обявяване: 2020-06-30
  Адрес: Промишлена зона
  ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
  Телефон: 0601 - 63531
  Email: ani_zagorova@abv.bg

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Анелия Емилова Ананиева - Загорова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25-318/10.08.2011г., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен складов обект с площ съгласно скица на СК гр.Търговище от 10 477 кв.м., находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона при граници и съседи на имота: имот № 73626.504.88, имот № 73626.504.107, имот № 736 26.504.92 , имот № 73626.504.114, имот № 73626.504.112, имот № 73626.504.85, имот № 73626.504.87, заедно с построените в имота: 1/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА , със застроена площ от 808 кв.м., „цех за кашкавал и административно – битова част“, с идентификатор № 73626.504.688.1; 2/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 51 кв.м., „лаборатория“, с идентификатор № 73626.504.688.2; 3/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 11 кв.м., „абонатно“, с идентификатор № 73626.504.688.3; 4/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 169 кв.м., „котелно“, с идентификатор № 73626.504.688.4; 5/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 103 кв.м., „мазутно стопанство“, с идентификатор № 73626.504.688.5; 6/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 50 кв.м., „работилница“, с идентификатор № 73626.504.688.6; 7/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 44 кв.м., „цех за извара“, с идентификатор № 73626.504.688.7; 8/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 86 кв.м., „навес“, с идентификатор № 73626.504.688.8; 9/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 13 кв.м., „портиерна“, с идентификатор № 73626.504.688.9; 10/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 753 кв.м., „цех за кисело мляко“, с идентификатор № 73626.504.688.10; 11/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 280 кв.м.,“ топла връзка между цеховете“, с идентификатор № 73626.504.688.11; 12/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 17 кв.м., „топла връзка между цех за кисело мляко и битовка“, с идентификатор № 73626.504.688.12; 13/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 1161 кв.м., „производствена сграда с цехове“, с идентификатор № 73626.504.688.13; 14/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 182 кв.м., „административна сграда на два етажа“, с идентификатор № 73626.504.688.14; 15/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 744 кв.м., с предназначение – промишлена сграда, с идентификатор № 73626.504.688.15; 16/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 14 кв.м., „помещение за устройство за ледена вода“, с идентификатор № 73626.504.688.16; 17/ ПРОМИШЛЕНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 39 кв.м., с предназначение-промишлена сграда, с идентификатор № 73626.504.688.17, 18/СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 39 кв.м., с предназначение-сграда за енергопроизводство, с идентификатор № 73626.504.688.18, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.92 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен складов обект с площ съгласно скица на СК гр.Търговище от 1826 кв.м., находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона , заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 73626.504.92.1 по кадастралната карта на гр. Търговище с площ от 681 кв.м., с трайно предназначение – складова база, склад, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота. Движими вещи - заложено имущество , находящи се в недвижим имот в гр.Търговище, Промишлена зона: инв.№12 Машина за опаковане на масло,инв.№29 APV Гаолин хомогенизатор,инв.№35 Ел.везна с печатащо устройство, инв.№50 Автомат за кис.мляко Хамба,инв.№61 Вакуум машина MULTIVAC,инв.№121 Опаковъчна машина Хамба,инв.№300 Резервоар тип Силоз 30куб.м.,инв.№301 Резервоар тип Силоз 30куб.м.,инв.№302 Резервоар тип Силоз 20куб.м.,инв.№303 Резервоар тип Силоз 20куб.м.,инв.№305 Резервоар за миещ разтвор,инв.№306 Резервоар за миещ разтвор,инв.№307 Резервоар за миещ разтвор,инв.№308 Резервоар за миещ разтвор,инв.№309 Резервоар за концентрат,инв.№310 Резервоар за концентрат,инв.№311 Сметанозрейка 0,6куб.м.,инв.№312 Сметанозрейка 0,6куб.м.,инв.№313 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№314 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№315 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№316 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№317 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№318 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№319 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№320 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№321 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№322 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№323 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№324 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№325 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№326 Помпа центробежна 10куб.м./час,инв.№327 Помпа вихрова самозасмукваща 20,инв.№328 Помпа вихрова самозасмукваща 20,инв.№329 Помпа винтова 1,5куб.м./час,инв.№330 Сиреноизготвител 5куб.м.,инв.№331 Сиреноизготвител 5куб.м.,инв.№332 Барабан оцеждащ 20куб.м./час,инв.№333 Количка преса,инв.№334 Количка преса,инв.№335 Количка преса,инв.№336 Количка преса,инв.№338 Машина за възстановяване сухо мляко,инв.№339 Миячка за каси 25к/час,инв.№340 Машина за производство на топ.сирене,инв.№341 Машина за разфасоване на топ.сирене,инв.№342 Компресор за въздух,инв.№343 Арматура, тръби,инв.№349 Машина Алмак- Италия,инв.№367 Комплект хл.инсталация – Германия,инв.№368 Агрегат за дълбоко замразяване – Германия,инв.№427 Хладилна камера Мултитрейд,инв.№428 Хладилна камера Мултитрейд,инв.№454 Хладилна камера Мултитрейд,инв.№392 Резервоар,инв.№393 Компресор GA37p,инв.№394 Резервоар V-50куб.м,инв.№395 Резервоар V-50куб.м,инв.№407 Видеоджет ,инв.№408 Машина за топло слепване,инв.№414 Автоклав за стерилизация,инв.№415 Пастьоризационна установка за сирене,инв.№416 Пастьоризационна установка за кисело мляко,инв.№417 Греди за производство на сирене,инв.№418 Инсталация за измиване ЦИС,инв.№160 Хладилна камера 140куб.м,инв.№161 Хладилни камери 140куб.м, 214куб.м.,инв.№162 Хладилна камера 200куб.м,инв.№163 Хладилни камери 167куб.м, 162куб.м., 62куб.м,инв.№164 Хладилни камери 148куб.м, 238куб.м.,инв.№165 Хладилна камера 48куб.м,инв.№166 Хладилна камера 30куб.м,инв.№167 Хладилна камера 25куб.м,инв.№168 Хладилна камера 70куб.м,инв.№169 Хладилна инсталация за охлаждане 10куб.м, инв.№171 Камера за киселинност.

Продава Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 2124648.00 лв. на търг от ЧСИ