Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 31600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Производствен имот

Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 31600.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 2318 кв.м.
  Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
  Обявяване: 2020-06-30
  Адрес: кв. Бряг, Селскостопанска сграда
  ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
  Телефон: 0601 - 63531
  Email: ani_zagorova@abv.bg

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Анелия Емилова Ананиева - Загорова

СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.12, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 от 17.06.2005 г. на ИД на АГКК, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 2318 кв.м. с конструкция–масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване–селскостопанска сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 73626.415.33, собственост на „Бряг СК“ЕООД, , ведно с приле жащия към сградата терен

Продава Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ за 31600.00 лв. на търг от ЧСИ