Чси Имоти > Търговище > Фабрика

ЧСИ Търговище

Всички имоти Фабрика в Търговище от ЧСИ

Няма резултати за Фабрика в Търговище, вижте резултати за Фабрика в окръжен съд Търговище

Фабрика ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 2793920.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 10477 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25- ...

Фабрика Дралфа

Фабрика Дралфа

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: Дралфа
Квадратура 6155 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се село Дралфа, община Търговище, област Търговище, а именно: УПИ III-473 /три римско тире четиристотин седемдесет и три арабско/, в кв.47 /четиридесет и седем/ по п ...

Фабрика Здравец

Фабрика Здравец

Цена: 19500.00 лв.

Населено място: Здравец
Квадратура 1040 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.11.2016 до 15.12.2016
Обявяване на: 2016-12-16
...

Фабрика ПОПОВО

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: ПОПОВО
Квадратура 1769 кв.м.

Индустриална зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.05.2016 до 09.06.2016
Обявяване на: 2016-06-10
- ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ – ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВОЛИТ, със застроена площ от 1769 кв.м., заедно със съответното право на строеж върху поземлен имот с кад. № 3037, находящ се в гр.По ...

Фабрика ОМУРТАГ

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 102000.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1894 кв.м.

Хлебозавод
Окръжен съд: Търговище
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Омуртаг – хлебозавод, състоящ се от: 2.1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 740,00кв.м. по скица на АГКК- СО промишлена сграда с ...

Фабрика Надарево

Фабрика Надарево

Цена: 550002.00 лв.

Населено място: Надарево
Квадратура 26598 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 28.12.2015 до 28.01.2016
Обявяване на: 2016-01-29
...

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 144120.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1894 кв.м.

Хлебозавод
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.10.2015 до 09.11.2015
Обявяване на: 2015-11-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Омуртаг – хлебозавод, състоящ се от: 1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 740,00 кв.м. с идентификатор №53535.501.20.1; 2. Двуетажна масивна ...

Фабрика ОМУРТАГ

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 180150.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1653 кв.м.

ХЛЕБОЗАВОД
Окръжен съд: Търговище
Срок: 10.07.2015 до 10.08.2015
Обявяване на: 2015-08-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Омуртаг – хлебозавод, състоящ се от: 1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 740,00кв.м. по скица на АГКК- СО промишлена сграда със ...

Фабрика ОМУРТАГ

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 114048.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1894 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 29.12.2014 до 29.01.2015
Обявяване на: 2015-01-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Омуртаг – хлебозавод, състоящ се от: 2.1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 740,00кв.м. по скица на АГКК- СО промишлена ...

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1451 кв.м.

гр.Омуртаг, обл.Търговище
Окръжен съд: Търговище
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Омуртаг – хлебозавод, състоящ се от: 2.1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 740,00кв.м. по скица на АГКК- СО промишлена сграда с ...

Фабрика ОМУРТАГ

Фабрика ОМУРТАГ

Цена: 257475.00 лв.

Населено място: ОМУРТАГ
Квадратура 1897 кв.м.

гр.Омуртаг, обл.Търговище
Окръжен съд: Търговище
Срок: 11.11.2013 до 11.12.2013
Обявяване на: 2013-12-12
Недвижим имот - хлебозавод, състоящ се от отделни сгради и съоръжения, подробно описани в приложеното обявление ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси търговище чси търговище частен съдебен изпълнител търговище имоти търговище съдия изпълнител търговище съдебни апартаменти търговище търговище имоти имоти в търговище имоти от съдия изпълнител търговище апартаменти в търговище