Чси Имоти > Търговище > Заведение

ЧСИ Търговище

Всички имоти Заведение в Търговище от ЧСИ

Няма резултати за Заведение в Търговище, вижте резултати за Заведение в окръжен съд Търговище

Заведение Антоново

Цена: 33680.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 1045 кв.м.

ул.Никола Новков № 39
Окръжен съд: Търговище
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12
1/2 /една втора/ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, за което е отреден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-302 /четиринадесет римско тире триста и две арабско/ в кв. 54/петдесет и четири/ по регулационния план на гр.Ан ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 59400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

гр.Търговище, ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ за въвеждане в експлоатация № РВЕ-01-57 от 2008 г., издадено Община – Търговище, състоящо се от следните обединени функционално в е ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 72900.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 160 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ за въвеждане в експлоатация № РВЕ-01-57 от 2008 г., издадено Община – Търговище, състоящо се от следните обединени функционално в ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 326952.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 791 кв.м.

Промишлена зона, Сграда за обществено хранене
Окръжен съд: Търговище
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09
Недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 73626.504.512 по кадастралната карта на гр. Търговище, с площ на имота 3918 кв.м. с трайно предназначен ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
Обявяване на: 2017-09-08
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.

ул.Георги Сава Раковски № 73
Окръжен съд: Търговище
Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
Обявяване на: 2017-09-08
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 103500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
Обявяване на: 2017-06-23
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.

ул.Георги Сава Раковски № 75
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
Обявяване на: 2017-06-23
...

Заведение Антоново

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.

ул.Тузлушки герой
Окръжен съд: Търговище
Срок: 17.03.2017 до 17.04.2017
Обявяване на: 2017-04-18
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 44400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.

ул.Георги Сава Раковски № 75
Окръжен съд: Търговище
Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
Обявяване на: 2017-04-21
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 104400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
Обявяване на: 2017-04-21
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 532140.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 791 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
Обявяване на: 2017-03-09
недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, а именно:Поземлен имот с идентификатор№73626.504.512 по кадастралната карта на гр.Търговище, с площ на имота 3918кв.м. с трайно предназначение : у ...

Заведение Антоново

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.

ул.Тузлушки Герой
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.01.2017 до 09.02.2017
Обявяване на: 2017-02-10
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 130500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.01.2017 до 09.02.2017
Обявяване на: 2017-02-10
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 55500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.01.2017 до 09.02.2017
Обявяване на: 2017-02-10
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул.Славянска № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 24.10.2016 до 24.11.2016
Обявяване на: 2016-11-25
...

Заведение Антоново

Заведение Антоново

Цена: 9060.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.

ул.Тузлушки герой
Окръжен съд: Търговище
Срок: 24.10.2016 до 24.11.2016
Обявяване на: 2016-11-25
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 148500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул. Славянска 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.08.2016 до 15.09.2016
Обявяване на: 2016-09-16
...

Заведение Антоново

Заведение Антоново

Цена: 31575.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 1045 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 08.08.2016 до 08.09.2016
Обявяване на: 2016-09-09
...

Заведение Антоново

Заведение Антоново

Цена: 11325.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 08.08.2016 до 08.09.2016
Обявяване на: 2016-09-09
...

Заведение ПОПОВО

Заведение ПОПОВО

Цена: 18750.00 лв.

Населено място: ПОПОВО
Квадратура 164 кв.м.

ул. "Панайот Хитов" № 1
Окръжен съд: Търговище
Срок: 10.07.2015 до 10.08.2015
Обявяване на: 2015-08-11
Недвижим имот находящ се в гр. Попово, ул.“П.Хитов“ № 1, а именно: едноетажна масивна сграда – търговски обект - „Бърза закуска“ със застроена площ от 164.20 кв.м., изградена на основание ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 154 кв.м.

ул. Г.С.Раковски 75
Окръжен съд: Търговище
Срок: 24.07.2015 до 24.08.2015
Обявяване на: 2015-08-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по кадастрална карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД 18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, имот с идентификатор № ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.

ул. Георги Сава Раковски 75
Окръжен съд: Търговище
Срок: 28.09.2014 до 28.10.2014
Обявяване на: 2014-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по кадастрална карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД 18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, имот с идентификатор № ...

Заведение Антоново

Заведение Антоново

Цена: 12120.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 25.08.2014 до 25.09.2014
Обявяване на: 2014-09-26
КАФЕ – АПЕРИТИВ със застроена площ от 32,60 кв.м. находящ се на партера на ДЖБ № 2 построен върху общински парцел УПИ ІV в кв.15 по плана на гр. Антоново, като кафето се състои от две т ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 501 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 19.05.2014 до 19.06.2014
Обявяване на: 2014-06-20
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по кадастрална карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД 18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, имот с идентификатор ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 88250.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 12.01.2014 до 12.02.2014
Обявяване на: 2014-02-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по кадастрална карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД 18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, имот с идентификатор № ...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 80700.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 14.10.2013 до 14.11.2013
Обявяване на: 2013-11-15
...

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Заведение ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 100875.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 02.08.2013 до 02.09.2013
Обявяване на: 2013-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по кадастрална карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД 18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, имот с идентификатор № ...

Заведение Антоново

Заведение Антоново

Цена: 15150.00 лв.

Населено място: Антоново
Квадратура 33 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 01.03.2013 до 01.04.2013
Обявяване на: 2013-04-02
КАФЕ – АПЕРИТИВ със застроена площ от 32,60 кв.м. находящ се на партера на ДЖБ № 2 построен върху общински парцел УПИ ІV в кв.15 по плана на гр. Антоново, като кафето се състои от две т ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси търговище чси търговище частен съдебен изпълнител търговище имоти търговище съдия изпълнител търговище съдебни апартаменти търговище търговище имоти имоти в търговище имоти от съдия изпълнител търговище апартаменти в търговище