Търговски имот в РУСЕ за 2880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Търговски имот

Търговски имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2880.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 5 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. "Тодор Икономов", ет. 1, обект 23 - ИД 862/2018
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г./15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Чародейка – Г – ЮГ, ул. Тодор Икономов ет. 1 /едно/, обект 23 /двадесет и три/. Самостоятелният обект се на мира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.143 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма, съгласно кадастрална карта, а според постановление за възлагане – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ОБЕКТ 23 /двадесет и три/, разположен на партерния егаж в едноетажна сграда с лека смесена конструкция в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв.. Чародейка – Г – ЮГ, представляваща Кооперативен пазар; с площ 9.26 кв.м. /девет квадратни метра и двадесет и шест квадратни дециметра/, а при измерване на място е с площ 9.43 кв.м. /девет квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, ведно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 2 880.00 лв. вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Търговски имот в РУСЕ за 2880.00 лв. на търг от ЧСИ