Търговски имот в ГАБРОВО за 19944.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Търговски имот

Търговски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 19944.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 50 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Враниловци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ на застроена площ общо 50 /петдесет/ кв.м., състоящ се от търговска зала на площ 20.69 кв.м./двадесет цяло и шестдесет и девет стотни кв.м./. склад на площ 15.48 кв.м. /петнадесет цяло и четиридесет и осем стотни кв.м./, предверие и тоалетна на площ 2.78 кв.м. /две цяло и седемдесет и осем стотни кв.м./ и масивна ограда до 2.20 м. /два метра и двадесет сантиметра/ с прозирни елементи към уличната регулационна линия и плътна по страничната граница към урегулиран поземлен имот У-92 /пети-деветдесет и две/, заедно с правото на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ У1-93 /шести-деветдесет и три/ от кв.2 /две/ по плана на с.Враниловци, общ.Габрово на площ 1 370 кв.м. /хиляда триста и седемдесет кв.м./. при граници: улица О.Т.34-35 /тридесет и четири-тридесет и пет/, урегулиран поземлен имот. УП-94 /седми - удеветдесет и четири/, урегулиран поземлен имот Н-97 /втори-деветдесет и седем/, урегулиран поземлен имот 1У-99 /четвърти-деветдесет и девет/, урегулиран поземлен имот Х-92 /десети-деветдесет и две/, урегулиран поземлен имот У-92 /пети-деветдесет и две/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 19 944,00 /деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири/ лева

Продава Търговски имот в ГАБРОВО за 19944.00 лв. на търг от ЧСИ