Чси Имоти > Габрово > Мезонет

ЧСИ Габрово

Всички имоти Мезонет в Габрово от ЧСИ

Няма резултати за Мезонет в Габрово, вижте резултати за Мезонет в окръжен съд Габрово

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 23580.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул. Николаевска 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 45477.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 2018-02-16
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 50530.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 51040.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
Обявяване на: 2017-08-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 63800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 114 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.04.2017 до 11.05.2017
Обявяване на: 2017-05-12
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.01.2017 до 16.02.2017
Обявяване на: 2017-02-17
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" № 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.10.2016 до 17.11.2016
Обявяване на: 2016-11-18
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 55764.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.07.2016 до 25.08.2016
Обявяване на: 2016-08-26
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 125000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Пенчо Постомпиров" № 23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.06.2016 до 11.07.2016
Обявяване на: 2016-07-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.585 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и пет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 69705.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.05.2016 до 02.06.2016
Обявяване на: 2016-06-03
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 78480.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 115 кв.м.

ул."Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 98100.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 79211.20 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 125 кв.м.

ул."Николаевска" № 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.08.2015 до 17.09.2015
Обявяване на: 2015-09-18
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 99014.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул."Николаевска" № 89,етаж 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.05.2015 до 25.06.2015
Обявяване на: 2015-06-26
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 165 кв.м.

ул. „Ясен” №27б
Окръжен съд: Габрово
Срок: 29.03.2015 до 29.04.2015
Обявяване на: 2015-04-30
Описание по нотариален акт: АПАРТАМЕНТ на втори сутерен от ЖСК „Еделвайс”, /блок две/, построен в груб строеж, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ясен” №27б (двадесет и седем буква „Б”), кв. Д ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 62500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 120 кв.м.

ул."Найден Геров" № 18,ет.2,ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
Обявяване на: 2015-05-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №2 на втори жилищен етаж – с кадастрален идентификатор №14218.501.323.1.2, който апартамент се намира в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ка ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 125 кв.м.

ул."Николаевска" №89,ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.03.2014 до 03.04.2014
Обявяване на: 2014-04-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 110000.15 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 142 кв.м.

ул."Николаевска" № 89,ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.12.2013 до 16.01.2014
Обявяване на: 2014-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 98560.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. „Николаевска“ №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2013 до 19.09.2013
Обявяване на: 2013-09-20
Описание по кадастрална скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 123200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.05.2013 до 27.06.2013
Обявяване на: 2013-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет СЕВЛИЕВО

Мезонет СЕВЛИЕВО

Цена: 80100.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 138 кв.м.

ул. "Славянска" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.03.2013 до 15.04.2013
Обявяване на: 2013-04-16
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден в груб строеж, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждаща се сграда в гр. Севлиево, ул. "Славянска"№ 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем ...

Мезонет СЕВЛИЕВО

Мезонет СЕВЛИЕВО

Цена: 86560.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 138 кв.м.

гр. Севлиево, ул. "Славянска" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.11.2012 до 18.12.2012
Обявяване на: 2012-12-19
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден в груб строеж, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждаща се сграда в гр. Севлиево, ул. "Славянска"№ 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем ...

Евтини имоти от ЧСИ ГАБРОВО?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Габрово

чси габрово чси звезделина василева габрово недвижими имоти габрово чрез съдия изпълнител частен съдебен изпълнител габрово съдия изпълнител габрово частни съдебни изпълнители габрово имоти габрово имоти габрово чси частни съдебни изпълнители габрово търгове автомивка габрово