Чси Имоти > Габрово > Заведение

ЧСИ Габрово

Всички имоти Заведение в Габрово от ЧСИ

Заведение ГАБРОВО

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ ХVІ-6913 - обществено обслужване, кв. 55 по плана на гр.Габрово - 80 част, с обща площ от 580 кв.метра, при граници: ул.О.Т. 507-587-586а; ул.О.Т.585б-586а /ул.Орехите/, УПИ ХVІІ-общес ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2310 кв.м.

землището на кв. Палаузово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000051 в землището на кв. Палаузово с ЕКАТТЕ 99031, община Габрово, с площ от 2 310 кв.м. с начин на трайно ползване-друга селищна територия в Местността "Под Беленците", п ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 67 кв.м.

ул. "Орехите"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.526.12, с административен адрес гр. Габрово, ул. „Орехите“, с площ от 589 кв.м., по акт за собственост същият е описан като: УПИ ХV ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 153000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

ул.Брянска 25
Окръжен съд: Габрово
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
СГРАДА с идентификатор 14218.504.423.3 с адрес на сградата гр.Габрово, ул."Брянска" № 25. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.423. Застроена площ: 114 кв.м. Бр ...

Заведение ГАБРОВО

Цена: 153000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

ул.Брянска 25
Окръжен съд: Габрово
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
СГРАДА с идентификатор 14218.504.423.3 с адрес на сградата гр.Габрово, ул."Брянска" № 25. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.423. Застроена площ: 114 кв.м. Бр ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 78300.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 237 кв.м.

ул. "Брянска" № 7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2019 до 27.02.2019
Обявяване на: 2019-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.440.1.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет точка едно точка едно/, ...

Заведение ГАБРОВО

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 280 кв.м.

ул. "Козлодуй" № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2019 до 27.02.2019
Обявяване на: 2019-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.406 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-1 ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 67 кв.м.

ул. "Орехите"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.526.12, с административен адрес гр. Габрово, ул. „Орехите“, с площ от 589 кв.м., по акт за собственост същият е описан като: УПИ ХVІ-6913 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси габрово чси звезделина василева габрово недвижими имоти габрово чрез съдия изпълнител частен съдебен изпълнител габрово съдия изпълнител габрово частни съдебни изпълнители габрово имоти габрово имоти габрово чси частни съдебни изпълнители габрово търгове автомивка габрово