Чси Имоти > Габрово > Двустаен апартамент

ЧСИ Габрово

Всички имоти Двустаен апартамент в Габрово от ЧСИ

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 40096.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. Аврам Гачев № 35
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.509.15.1.3 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Мир" № 2А, ет.3, ап.3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен и ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 10100.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 47 кв.м.

УЛ."Индустриална"№45, вх.2, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
СОС с кадастрален идентификатор 14218.502.443.1.19, по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота : гр. Габрово, ул. ИНДУСТРИАЛНА №45, ВХ.2, ЕТ.2, АП.6, самостоятелния ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 61040.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 68 кв.м.

ул. Чардафон № 14, вх. Г, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Люляково градина № 8, вх. Г, ет. 4, ап. 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 8928.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

село Чарково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 29200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Свищовска № 113, вх. А, ет. 7, ап. 19
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44328.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул."морава"№10, вх.В, ет3, ап.7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
АПАРТАМЕНТ № 7 на третия етаж, от вход „ В" на жилищен блок ЕП-9, находящ се в гр. Габрово, ул. Морава № 10, със застроена площ 76.22 /седемдесет и шест цяло и двадесет и две стотни/ кв. м ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 27050.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.433.1.23, , находящ с е в гр.Габрово, ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23 с площ 56.48 кв.м.с предназначение:жилище, апартамент, брой нива-1, при с ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 35496.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул. „Зелена ливада” № 11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.754.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин петдесет и четири точка едно точка две/, ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Христо Ботев” № 14
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.353.9.28 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста петдесет и три точка девет точка двадесет и ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 75 кв.м.

бул. „Могильов” № 85, вх. „Б”, ет. 8, ап. 16
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.454.8.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и четири точка осем точка шест ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 36882.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 48 кв.м.

ул. „Д-р Василиади” № 9, ет. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.441.3.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин четиридесет и едно точка три точка пет ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Генерал Николов” № 2, ет. 6, ап. 18
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.146.5.18 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка сто четиридесет и шест точка пет точка осемнадесет ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44551.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Аврам Гачев" № 35
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Люлякова градина № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 31032.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Свищовска" № 113, вх. А, ет. 7, ап. 19
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 9920.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

село Чарково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 39440.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул. „Зелена ливада” № 11, вх. „В” ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.754.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин петдесет и четири точка едно точка две/, ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 29714.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1. СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.433.1.23, , находящ с е в гр.Габрово, ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23 с площ 56.48 кв.м.с предназначение:жилище, апартамент, брой нива-1, пр ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 2801.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 41 кв.м.

ул."Индустриална"№45, вх.2, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
АПАРТАМЕНТ № 2, ЕТ.1, ВХ.2, от жилищна сграда на два етажа със седем входа, намираща се в грГаброво ул."ИНДУСТРИАЛНА №45, със Зп 40,91 кв.м., състоящ се от една стая, кухня-дневн ...

Евтини имоти от ЧСИ ГАБРОВО?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Габрово

чси габрово чси звезделина василева габрово недвижими имоти габрово чрез съдия изпълнител частен съдебен изпълнител габрово съдия изпълнител габрово частни съдебни изпълнители габрово имоти габрово имоти габрово чси частни съдебни изпълнители габрово търгове автомивка габрово