Търговски имот в ГАБРОВО за 72000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Търговски имот

Търговски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 72000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 137 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. "Козлодуй" № 8
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.406 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Габрово, ул. "Козлодуй" № 8 /осем/ с площ 196 /сто деветдесет и шест/ квадратни метра, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/ /десет/ метра, при съседи: за вто ростепенна улица имот с идентификатор 14218.510.299 собственост на Община Габрово, ниско застрояване /до 10 метра/, имот с идентификатор 14218.510.405 собственост на Иван Стефанов Попов и Живка Атанасова Попова, за второстепенна улица имот с идентификатор 14218.510.298 собственост на Община Габрово и ниско застрояване /до 10 метра/, имот с идентификатор 14218.510.407 собственост на Йозо Йозов Славов и Анка Димитрова Маркова, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 14218.510.406.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест точка едно/, предназначение ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА със застроена площ 68 /шестдесет и осем/ квадратни метра, брой етажи 2 /два/, заедно със СГРАДА с идентификатор 14218.510.406.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест точка две/, предназначение СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ 69 /шестдесет и девет/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/, заедно със СГРАДА с идентификатор 14218.510.406.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест точка три/, предназначение СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 2 /два/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева

Продава Търговски имот в ГАБРОВО за 72000.00 лв. на търг от ЧСИ