Стая в ПЕТРИЧ за 3958.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Стая

Стая в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3958.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 15 кв.м.
  Срок: 12.09.2019 до 14.10.2019
  Обявяване: 2019-10-15
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.7, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 15,18 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.6, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1. Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0 Подробно описание Самостоятелен обект в сграда имот с идентификатор: 56126.601.3623.2.7: Самостоятелния обект представлява стая със светла височина от 2,15м. и е с под – циментова замазка и талашитени плоскости. Стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – фаянс. Има изградени бетонна мивка облицована с фаянс. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма и врата към терена – дървени. Входна врата – шпервана. Начална цена 3 958лв./три хиляди деветстотин петдесет и осем лева.//ПРОДАЖБАТА НА АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 105,00 КВ.М. Е ПРЕКРАТЕНА ПО МОЛБА НА ВЗИСКАТЕЛЯ/

Продава Стая в ПЕТРИЧ за 3958.00 лв. на търг от ЧСИ