Чси Имоти > Петрич > Хотел

ЧСИ Петрич

Всички имоти Хотел в Петрич от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Петрич, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Благоевград

Хотел РАЗЛОГ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D, E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 3887256.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 5934 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.113, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 5 934 ...

Хотел Банско

Цена: 450067.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 200 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.2995, с площ 481 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ЕКАТТЕ: 02676, в ...

Хотел РАЗЛОГ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D, E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна ...

Хотел Банско

Цена: 90376.58 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско, ул.,,Захари Зограф” № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛН ...

Хотел БЛАГОЕВГРАД

Хотел БЛАГОЕВГРАД

Цена: 457074.00 лв.

Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Квадратура 521 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.601.49, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс с площ от 521,00кв.м., ЕКАТ ...

Хотел РАЗЛОГ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.532.31.1.8, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,84кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532 ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 717480.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 252 кв.м.

гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 50
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-775 /седем отреден за имот планоснимачен номер седемстотин седемдесет и пет/ в кв. 131 /сто тридесет и едно/ по действащия устройствен план на гр. Банско с пло ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 422496.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 482 кв.м.

гр. Банско, ул. "Хан Аспарух" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
94.767 % /деветдесет и четири цяло и седемстотин шестдесет и седем хиляди процента/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 775 от квартал 131 по действащ подробен устройствен план ...

Хотел Банско

Цена: 4319173.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 5934 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.113, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 5 934 ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 500074.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 200 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.2995, с площ 481 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ЕКАТТЕ: 02676, в ...

Хотел БЛАГОЕВГРАД

Хотел БЛАГОЕВГРАД

Цена: 507860.00 лв.

Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Квадратура 521 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.601.49, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс с площ от 521,00кв.м., ЕКАТ ...

Хотел Ковачевица

Хотел Ковачевица

Цена: 190845.34 лв.

Населено място: Ковачевица
Квадратура 150 кв.м.

с.Ковачевица, общ.Гърмен
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ДВОРНО МЯСТО, представляващо Урегулиран поземлен имот XXII-704 (двадесет и втори за имот с планоснимачен номер седемстотин и четвърти) от квартал 19 (деветнадесети) по плана на село Коваче ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 469440.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 482 кв.м.

гр. Банско, ул. "Хан Аспарух" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
94.767 % /деветдесет и четири цяло и седемстотин шестдесет и седем хиляди процента/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 775 от квартал 131 по действащ подробен устройствен план ...

Хотел Банско

Цена: 797200.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 252 кв.м.

гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 50
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-775 /седем отреден за имот планоснимачен номер седемстотин седемдесет и пет/ в кв. 131 /сто тридесет и едно/ по действащия устройствен план на гр. Банско с пло ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 8175917.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 5934 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.113, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 5 934,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси петрич чси петрич имоти петрич имоти в петрич шукри дервиш петрич апартаменти петрич апартаменти в петрич апартаменти за продан в петрич недвижими имоти петрич продажба на апартаменти в петрич