Стая в ПЕТРИЧ за 2285.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Стая

Стая в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2285.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 9 кв.м.
  Срок: 12.09.2019 до 14.10.2019
  Обявяване: 2019-10-15
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.4, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 8,75 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.5, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1. Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0 Подробно описание Самостоятелен обект в сграда имот с идентификатор: 56126.601.3623.2.4: Самостоятелни обект представлява стая със светла височина от 2,15м. и е с под – дървена дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. дограма – двукатна дървена. Входна врата – шпервана. Начална цена 2 285лв./две хиляди двеста осемдесет и пет лева.//ПРОДАЖБАТА НА АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 105,00 КВ.М. Е ПРЕКРАТЕНА ПО МОЛБА НА ВЗИСКАТЕЛЯ/

Продава Стая в ПЕТРИЧ за 2285.00 лв. на търг от ЧСИ