Парцел в ПЪРВОМАЙ за 23040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Парцел

Парцел в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 23040.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 6885 кв.м.
  Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
  Обявяване: 2019-10-23
  Адрес: местност „Кабата каладж. чеир“, кв. Дебър
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД № 20168250400276 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗ ...

Продава Парцел в ПЪРВОМАЙ за 23040.00 лв. на търг от ЧСИ