Парцел в РУСЕ за 28645.60 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28645.60 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 375 кв.м.
  Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
  Обявяване: 2019-10-04
  Адрес: ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
  ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
  Телефон: 082 - 838040
  Email: chsi_georgieva@abv.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Цветанка Стойчева Георгиева

1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с площ 336,00 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи: 63427.1163, 63427.2.1043, 63427.2.1041, 63427.2.1040, 63427.2.1037, 63427.2.1035, заедно с построените в имота: жилищна сграда - многофамилна с идентификатор 63427.2.1 042.1, със застроена площ 87,00 кв.м., Друг вид сграда за обитаване с идентификатор 63427.2.1042.3, със застроена площ от 22,00 кв.м., както и всички подобрения и трайни насаждения в имота.

Продава Парцел в РУСЕ за 28645.60 лв. на търг от ЧСИ