Парцел в РУСЕ за 18376.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 18376.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 2000 кв.м.
  Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
  Обявяване: 2019-08-02
  Адрес: гр. Русе, местност МЕРАТА
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320400649 ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, собственост на Красимир Красимиров Бозов, с начало на проданта 01.07.2019 г. и край на проданта 01.08.2019 г., място на проданта: Районен съд Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.256.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста пе тдесет и шест, точка, пет/; адрес на имота: гр. Русе, местност МЕРАТА; площ: 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска, а по Заповед № 3366/17.11.04г. на Кмет на гр.Русе: „за производствени нужди”; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1000500, при съседи: 63427.160.148, 63427.160.25, 63427.256.4, 63427.256.2, 63427.268.42. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 18 376 лв.

Продава Парцел в РУСЕ за 18376.00 лв. на търг от ЧСИ