Парцел в РУСЕ за 6800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 6800.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 447 кв.м.
  Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
  Обявяване: 2019-07-26
  Адрес: ул. "Даскал Аверкий" № 62 - ИД 203/2015
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1172 /шест три четири две седем точка две точка едно едно седем две/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Даскал Аверкий № 62 /шестдесет и две/, с площ: 447 кв.м. /четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/. Съседи: 63427.2.1231; 63427.2.1173; 63427.2.1168; 63427.2.1171, съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт - ДВОРНО МЯСТО с площ от 238 кв.м /двеста тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, представляващо имот планоснимачен номер 80 /осемдесет/, в квартал 4 /четири/, по плана на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, , по ул. Доктор Аверкий 3 62 /шестдесет и две/, бивша ул. Йорданка Николова № 62 /шестдесет и две/, ведно с построената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА върху 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, състояща се от две стаи с изба под тях; при граници: ул. Доктор Аверкий, Силвия Ненова и Йордан Симеонов. Към момента на извършване на описа не е констатирано наличие на сграда, която да попада върху имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 6 800.00 лв. вписана Възбрана в полза на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Парцел в РУСЕ за 6800.00 лв. на търг от ЧСИ