Парцел в РУСЕ за 93240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 93240.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 4976 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: ИД 1015/2016, бул. Тутракан, източна промишлена зона
  ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
  Телефон: 082 - 838040
  Email: chsi_georgieva@abv.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Цветанка Стойчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.323, с адрес: гр. Русе, източна промишлена зона, бул. Тутракан, с площ 4976 кв.м., с начин на трайно ползване на територията – урбанизирана, начин на трайно предназчение – за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: квартал ИПЗ, парцел II-208, при съседи: 63427.8.1205, 63427.8.320, 63427.8. 326, 63427.8.1206, заедно със засградите, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 63427.8.323.1 със застроена площ от 280 кв.м., брой етажи 2, с предназчение – друг вид производствена, скалдова, инфраструктурна сграда.

Продава Парцел в РУСЕ за 93240.00 лв. на търг от ЧСИ