Офис в РУСЕ за 30816.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 30816.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 48 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: ул. Дойран № 15 /петнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 0 /нула/, обект 8
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

III.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5523.8.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди петстотин двадесет и три, точка, осем, точка, четиридесет/, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Дойран № 15 /петнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 0 /нула/, обект 8 /осем/, който се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5523 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди петстотин двадесет и три/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 48.36 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; прилежащи части: 1,50 % ид.ч. /едно цяло и петдесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5523.8.39, 63427.2.5523.8.41; под обекта: 63427.2.5523.8.43, 63427.2.5523.8.42; над обекта: 63427.2.5523.8.8, 63427.2.5523.8.9; стар идентификатор: няма; Начална цена, от която ще започне публичната продан: 30 816 лв.

Продава Офис в РУСЕ за 30816.00 лв. на търг от ЧСИ