Офис в РУСЕ за 98.53 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 98.53 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 62244 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: ул. Дойран № 15 /петнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 0 /нула/, обект 6
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

II.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5523.8.38 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди петстотин двадесет и три, точка, осем, точка, тридесет и осем/, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Дойран № 15 /петнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 0 /нула/, обект 6 /шест/, който се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5523 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и с едем, точка, две, точка, пет хиляди петстотин двадесет и три/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 98.53 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра и петдесет и три квадратни дециметра/; прилежащи части: 3.056 % ид.ч. /три цяло и петдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5523.8.37, 63427.2.5523.8.39, 63427.2.5523.8.36; под обекта: 63427.2.5523.8.53, 63427.2.5523.8.52, 63427.2.5523.8.51, 63427.2.5523.8.50, 63427.2.5523.8.49, 63427.2.5523.8.46; над обекта: 63427.2.5523.8.6; стар идентификатор: няма; Начална цена, от която ще започне публичната продан: 62 244 лв.

Продава Офис в РУСЕ за 98.53 лв. на търг от ЧСИ