Мезонет в ПЛОВДИВ за 86400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Мезонет

Мезонет в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 86400.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 116 кв.м.
  Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
  Обявяване: 2019-10-28
  Адрес: ул. Тодор Александров 84
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1555.1.17 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда петстотин петдесет и пет, точка, едно, точка, седемнадесет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес на об екта: град Пловдив, улица “Тодор Александров“ №84 (осемдесет и четири), етаж 6 (шест), апартамент 3 (три), разположен в обема на сграда №1 (едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.530.1555 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда петстотин петдесет и пет), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 2 (две), с площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 1 (едно): на същия етаж – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.18, под обекта – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.11 и СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.10, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 2 (две): на същия етаж – СОС идентификатор 56784.530.1555.1.18, под обекта – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.18, над обекта – няма, който САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА съгласно титул за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 3 (три - тип “мезонет“), разположен на мансарден етаж – първо и второ ниво от четириетажна с партерен и мансарден етаж жилищна сграда, построена в дворно място, находящо се в град Пловдив, улица „Тодор Александров“ № 84 (осемдесет и четири), цялото с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), съставляващо УПИ ХV – 1555 (урегулиран поземлен имот петнадесети римско, тире, хиляда петстотин петдесет и пет арабско) от квартал 156 (сто петдесет и шести) по плана на град Пловдив, Район Южен, квартал „Възстанически – юг“, при граници на дворното място: улица, Никола Кимов и Иван Тимнев, който АПАРТАМЕНТ е със застроена площ от 116 кв.м (сто и шестнадесет квадратни метра), състоящ се на първо ниво от спалня, дневна – столова, кухненски бокс, тоалетна, коридор и два балкона, а на второ ниво от спалня, баня – тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: отдолу – апартамент „А“ и апартамент „Е“ на ІV (четвърти) жилищен етаж, на мансардния етаж – апартамент „Ж“ и стълбище и отгоре – подпокривно пространство, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място

Продава Мезонет в ПЛОВДИВ за 86400.00 лв. на търг от ЧСИ