Чси Имоти > Пловдив > Земеделски имот

ЧСИ Пловдив

Всички имоти Земеделски имот в Пловдив от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Пловдив, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Пловдив

Земеделски имот Стряма

Цена: 29808.00 лв.

Населено място: Стряма
Квадратура 4000 кв.м.

местност ''ЧАЛТИК ТАРЛА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067064 (нула, шестдесет и седем хиляди и шестдесет и четири) по плана на село Стряма, образуван от имот № 067055 (нула, шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет), целият с ...

Земеделски имот Стряма

Земеделски имот Стряма

Цена: 1684.80 лв.

Населено място: Стряма
Квадратура 3500 кв.м.

местност ''ЧАЛТИК ТАРЛА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067065 (нула, шестдесет и седем хиляди и шестдесет и пет) по плана за земеразеделяне на землището на село Стряма, с трайно предназначение – НИВА, четвърта категория на земя ...

Земеделски имот Правище

Земеделски имот Правище

Цена: 11440.00 лв.

Населено място: Правище
Квадратура 11000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58058.35.104 (пет, осем, нула, пет, осем, точка, три, пет, точка, едно, нула, четири), находящ се в село Правище, община Съединение, област Пловдив, по када ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Земеделски имот Житница

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: Житница
Квадратура 320 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
СГРАДА – НАВЕС ЗА ЗЪРНО, представляваща масивен тристранен навес с желязна покривна конструкция, със застроена площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), находящ се в УРЕГУЛИРА ...

Земеделски имот Брестовица

Земеделски имот Брестовица

Цена: 216720.00 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 1085 кв.м.

Стопански двор - кв. 4, масив 43
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /трето римско/ – гаражи и офиси, от кв. 4 /четвърти/, масив 43 /четиридесет и трети/, по плана на с. Брестовица, общ. Родопи – стопански двор, одобрен със Запо ...

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 9504.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 4048 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.21 (осем едно три четири две точка седем нула точка две едно), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралнат ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 13392.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 5158 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.23 (осем едно три четири две точка седем нула точка две три), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралната ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.6 (осем едно три четири две точка седем нула точка шест), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралната кар ...

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 6000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.20 (осем едно три четири две точка седем нула точка две нула), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралнат ...

Земеделски имот Куртово Конаре

Земеделски имот Куртово Конаре

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Куртово Конаре
Квадратура 13649 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001001 (нула нула едно нула нула едно), находящ се в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 40717 (четири нула седем едно седем), местностт ...

Земеделски имот Марково

Земеделски имот Марково

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Марково
Квадратура 3578 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
750/3578 ид.ч. (седемстотин и петдесет върху три хиляди петстотин седемдесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 47295.43.1711 (четири седем две девет пет почка четири ...

Земеделски имот Граф Игнатиево

Земеделски имот Граф Игнатиево

Цена: 71409.60 лв.

Населено място: Граф Игнатиево
Квадратура 2982 кв.м.

общ. Марица, обл. Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ИД 20189110400472-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.61.414 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири/, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, съгласно ка ...

Земеделски имот Песнопой

Цена: 12816.00 лв.

Населено място: Песнопой
Квадратура 4911 кв.м.

улица 10-та
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ИМОТ № 504.490 (пет нула четири точка четири девет нула), по плана на новообразуваните имоти на местността „ЗАД ПЕСНОПОЙ“, село Песнопой, код по ЕКАТТЕ: 55926, Община Калояново, Област Пло ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 9504.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 4048 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.21 (осем едно три четири две точка седем нула точка две едно), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралнат ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 13392.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 5158 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.23 (осем едно три четири две точка седем нула точка две три), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралната ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.6 (осем едно три четири две точка седем нула точка шест), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралната кар ...

Земеделски имот Чешнегирово

Земеделски имот Чешнегирово

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: Чешнегирово
Квадратура 6000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81342.70.20 (осем едно три четири две точка седем нула точка две нула), находящ се в землището на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив, по кадастралнат ...

Земеделски имот Куртово Конаре

Земеделски имот Куртово Конаре

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Куртово Конаре
Квадратура 13649 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001001 (нула нула едно нула нула едно), находящ се в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 40717 (четири нула седем едно седем), местностт ...

Земеделски имот Песнопой

Земеделски имот Песнопой

Цена: 12816.00 лв.

Населено място: Песнопой
Квадратура 4911 кв.м.

улица 10-та
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
ИМОТ № 504.490 (пет нула четири точка четири девет нула), по плана на новообразуваните имоти на местността „ЗАД ПЕСНОПОЙ“, село Песнопой, код по ЕКАТТЕ: 55926, Община Калояново, Област Пло ...

Земеделски имот Раковски

Земеделски имот Раковски

Цена: 324.00 лв.

Населено място: Раковски
Квадратура 3401 кв.м.

кв.Генерал Николаево, местност "Джуганова могила"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/8 (една осма) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 727131 (седем, две, седем, едно, три, едно) по плана за земеразделяне на землището на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075 (шест, две, нула, седем, ...

Земеделски имот Раковски

Земеделски имот Раковски

Цена: 237.60 лв.

Населено място: Раковски
Квадратура 2317 кв.м.

местност Борисов кладенец
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/8 (една осма) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 704291 (седем, нула, четири, две, девет, едно) по плана за земеразделяне на землището на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075 (шест, две, нула, седе ...

Земеделски имот Житница

Земеделски имот Житница

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: Житница
Квадратура 320 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
СГРАДА – НАВЕС ЗА ЗЪРНО, представляваща масивен тристранен навес с желязна покривна конструкция, със застроена площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), находящ се в УРЕГУЛИРА ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 107680.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 2873 кв.м.

с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Ро ...

Земеделски имот Житница

Земеделски имот Житница

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Житница
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
1/4 (една четвърт) идеална част от: НИВА, с площ от 5.000 дка. (пет декара), категория на земята – пета, находяща се в землището на село Житница, община Калояново, област Пловдив, местност ...

Земеделски имот Житница

Земеделски имот Житница

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Житница
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
1/4 (една четвърт) идеална част от: НИВА, с площ от 5.001 дка. (пет цяло и една хилядна декара), категория на земята – пета, находяща се в землището на село Житница, община Калояново, обла ...

Земеделски имот Ново село

Земеделски имот Ново село

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 2470 кв.м.

имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА от 4,940 дка, четвърта категория, находяща се в местността Узун дъмга, представляваща имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община ...

Земеделски имот Ново село

Земеделски имот Ново село

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 2470 кв.м.

имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА от 4,940 дка, четвърта категория, находяща се в местността Узун дъмга, представляваща имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община ...

Земеделски имот Ново село

Земеделски имот Ново село

Цена: 1560.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 1597 кв.м.

имот № 058155, по плана за земеразделянето на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221, община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА с площ от 3,193 дка, трета категория, находяща се в местността СРЕДЕН ПЪТ, представляваща имот № 058155, по плана за земеразделянето на землището на село Ново село, ...

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6266 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ (една втора) идеална част от: НЕДВИЖИМ ИМОТ № 801303 (осем, нула, едно, три, нула, три) съгласно плана за земеразделяне на землището на град Първомай с ЕКАТТЕ 59080 (пет, девет, нула, ос ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив