Магазин в РУСЕ за 20296.80 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Магазин

Магазин в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 20296.80 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 30 кв.м.
  Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
  Обявяване: 2019-08-02
  Адрес: гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402877 ще се проведе нова публична продан на следният недвижим имот, собственост на „РАЛИ 2003”-ЕООД, ЕИК 131145112, със седалище и адрес на управление: гр. София, с начало на проданта 01.07.2019г. и край на проданта 01.08.2019г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва: СГРАДА с идентификатор 63427.4.2956.1; площ по докуме нт: 30 кв.м.; брой етажи: 1; предназначение: сграда за търговия; адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35; построена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2956, площ по документ: 1 639 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: 63427.4.502, квартал: 591, парцел: ХV-2917 съседи: 63427.4.563; 63427.4.503; 63427.4.2961; 63427.4.2953; 63427.4.664. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАНТА Е САМО СГРАДА с идентификатор 63427.4.2956.1, БЕЗ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Начална цена, от която ще започне публичната продан: 20 296.80 лв.

Продава Магазин в РУСЕ за 20296.80 лв. на търг от ЧСИ