Къща в РУСЕ за 175400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Къща

Къща в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 175400.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 399 кв.м.
  Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
  Обявяване: 2019-07-12
  Адрес: ул. „Мария Луиза“ № 4
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два еднакви жилищни етажа, всеки от тях с разгърната застроена площ от 113,01 кв. м., състоящи се от дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, входно антре и три тераси, заедно със сутерен със застроена площ от 54,22 кв. м., в който са оформени две помещения и коридор, и таванско пространство от 110,50 кв. м., където са оформени две самостоятелни зони, всяка от които включва по две стаи, мокро помещение и входно антре, заедно с 384/1344 и д. части от дворното място, в което е построена сградата, представляващо имот № 4840, парцел III в кв. 132 по плана на гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ № 4, цялото с площ от 1344 кв. м. По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителния директор на АК, описаният недвижим имот представлява СГРАДА с идентификатор 63427.2.4840.4, адрес: гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4840, застроена площ 117 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, заедно с 384/1344 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4840, адрес: гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ 4, площ: 1353 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застроеване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 4840, квартал 132, съседи: 63427.2.326, 63427.2.4947, 63427.2.327, 63427.2.328, 63427.2.333, 63427.2.330, 63427.2.324, 63427.2.237, 63427.2.322, 63427.2.325 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 175 400.00 лв./пазарна стойност определена с Решение № № 625/12.04.19 г. по гр. д. № 7049/17 г. по описа на РС-Русе/

Продава Къща в РУСЕ за 175400.00 лв. на търг от ЧСИ