Къща в ГАБРОВО за 41400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 41400.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Драгановци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ – 16 /шест римско тире шестнадесет/ от кв. 1 /едно/ по плана на село Драгановци, община Габрово с обща площ 1 630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м., ЗАЕДНО с построената в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със сутерен със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., ПЛЕВНЯ със застроена площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м. и НАВЕС със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м., при граници на урегулирания поземлен имот: улица О.Т. 99 – 100 /деветдес ет и девет тире сто/, УПИ VІІ – 17 /седем римско тире седемнадесет/, край на регулация, дере. НАЧАЛНА ЦЕНА: 41 400 (четиридесет и една хиляди и четиристотин) лева

Продава Къща в ГАБРОВО за 41400.00 лв. на търг от ЧСИ