Къща в ГАБРОВО за 26244.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 26244.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 30 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Боженци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ – 173 /трети римско – сто седемдесет и три/ от квартал 12 /дванадесет/ по плана на село Боженци, община Габрово, с площ от 594 /петстотин деветдесет и четири/ кв.м., при граници: ул. О.Т. 103 – 180 – 179 /сто и три – сто и осемдесет – сто седемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот ІІ – 174 /втори римско – сто седемдесет и четири/ - за хотел, заседателна зала и механа, ул. О.Т. 114 – 115 /сто и четиринадесет – сто и петнадесет/, терен за озеленяване и урегули ран поземлен имот ІV – 172 /четири римско – сто седемдесет и две/, ведно с построената в имота ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена квадратура от 30 /тридесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 244 /двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и четири/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Къща в ГАБРОВО за 26244.00 лв. на търг от ЧСИ