Земеделски имот в ГАБРОВО за 15000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 15000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 1800 кв.м.
  Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
  Обявяване: 2019-06-11
  Адрес: село Венковци
  ЧСИ: Ивайло Илиев
  Телефон: 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54
  Email: ivayloiliev@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.798.1,находящ се в село Венковци,община Габрово с площ на имота 1 800кв.м.,трайно предназначение-земеделска земя,начин на трайно ползване-за туристическа база,хижа,при граници на имота:пасище с идентификатор 14218.171.102-земи по чл.119 от ЗСПЗЗ, ведомствен път с идентификатор 14218.169.166 на Община-Габрово,ведно с построените в имота: 1.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА с частични стоманобетонни елементи с идентификатор 14218.798.1.1 със застроена площ 212кв.м.; 2.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.2 със застроена площ 47кв.м.; 3.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.3 със застроена площ 37кв.м.; 4.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СКЛАДОВА БАЗА / СКЛАД / с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.4 със застроена площ 94кв.м; 5.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ЗА ЕНЕРГО- ПРОИЗВОДСТВО с дървен гредоред с идентификатор 14218.798.1.5 със застроена площ 14кв.м.; 6.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.6 със застроена площ 21кв.м. и 7.ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 14218.798.1.7 със застроена площ 8кв.м.

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 15000.00 лв. на търг от ЧСИ