Земеделска земя в БЛАГОЕВГРАД за 3627.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Земеделска земя

Земеделска земя в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 3627.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 4006 кв.м.
  Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
  Обявяване: 2020-03-18
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.77.11, с площ от 4 006кв.м., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 77, по кадастралната карта на гр ...

Продава Земеделска земя в БЛАГОЕВГРАД за 3627.00 лв. на търг от ЧСИ