Чси Имоти > Благоевград > Жилищна сграда

ЧСИ Благоевград

Всички имоти Жилищна сграда в Благоевград от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Благоевград, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Благоевград

Жилищна сграда с. Еленово

Цена: 74854.33 лв.

Населено място: с. Еленово
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 27231.3.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1352/26.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с ...

Жилищна сграда с. Еленово

Жилищна сграда с. Еленово

Цена: 74854.33 лв.

Населено място: с. Еленово
Квадратура 55 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 27231.3.5.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1352/26.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с ...

Жилищна сграда с. Кърналово

Цена: 28571.68 лв.

Населено място: с. Кърналово
Квадратура 0 кв.м.

с. Кърналово, общ. Петрич, ул.,,Иван Вазов“ № 27
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.10.2021 до 19.11.2021
Обявяване на: 2021-11-22
Двуетажна масивна жилищна сграда /гаражи и един жилищен етаж/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХIV- 410 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и десети/, в квартал 47 ...

Жилищна сграда с. Огняново

Жилищна сграда с. Огняново

Цена: 11611.86 лв.

Населено място: с. Огняново
Квадратура 42 кв.м.

с.Огняново, общ.Гърмен, област Благоевград
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 21.09.2021 до 21.10.2021
Обявяване на: 2021-10-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел XIV (четиринадесети) имот с планоснимачен номер 746 (седемстотин четиридесет и шести) от квартал 68 (шестдесет и осми) по плана на село Огняново, община Гърмен, облас ...

Жилищна сграда гр. Банско

Цена: 72480.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 61 кв.м.

гр. Банско, м."Парцалето"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 23.08.2021 до 23.09.2021
Обявяване на: 2021-09-24
...

Жилищна сграда с. Еленово

Жилищна сграда с. Еленово

Цена: 83171.48 лв.

Населено място: с. Еленово
Квадратура 55 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 02.02.2021 до 02.03.2021
Обявяване на: 2021-03-04
Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 27231.3.5.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1352/26.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с ...

Жилищна сграда с. Еленово

Цена: 83171.48 лв.

Населено място: с. Еленово
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 02.02.2021 до 02.03.2021
Обявяване на: 2021-03-04
Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 27231.3.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1352/26.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с ...

Жилищна сграда гр. Банско

Жилищна сграда гр. Банско

Цена: 96518.74 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско 2770, ул. „Гоце Делчев“ № 33
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2089 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. / 10.12.2009г. на ...

Жилищна сграда Коларово

Жилищна сграда Коларово

Цена: 10902.66 лв.

Населено място: Коларово
Квадратура 0 кв.м.

с.Коларово, общ.Петрич, ул.''Възраждане'' № 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от един жилищен и един гаражен етажи, построена в общински УПИ VIII /осми/, в квартал 55 /петдесет и пети/ по плана на с.Коларово, общ.Петрич, ...

Жилищна сграда Железница

Цена: 35136.00 лв.

Населено място: Железница
Квадратура 70 кв.м.

с. Железница Община Симитли
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
Недвижим имот, находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград, а именно: ДВОРНО МЯСТО, заснето като имот № 379-1 /триста седемдесет и девет – едно/, извън регулацията на сел ...

Жилищна сграда Добринище

Жилищна сграда Добринище

Цена: 166640.00 лв.

Населено място: Добринище
Квадратура 165 кв.м.

гр.Добринище ул. „Лиляна Димитрова“ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 21498.350.212 /двадесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем, точка триста и петдесет, точка, двеста и дванадесет/, находящ се гр. Добринище, ...

Жилищна сграда Скрът

Жилищна сграда Скрът

Цена: 26774.41 лв.

Населено място: Скрът
Квадратура 0 кв.м.

с. Скрът, общ. Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в общински урегулиран поземлен имот Х- 331 / десети, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер триста тридесет и едно/ в квартал 24 /двадес ...

Жилищна сграда Микрево

Жилищна сграда Микрево

Цена: 48802.33 лв.

Населено място: Микрево
Квадратура 0 кв.м.

с.Микрево, общ.Струмяни, ул.”Стефан Караджа” № 28
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ / УПИ / VII - 1031 /седми, имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и едно/, в квартал 41 /четиридесет и първи/ по регулационния план на с. Микрево, общ. Струмян ...

Евтини имоти от ЧСИ БЛАГОЕВГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград

апартаменти в благоевград от съдия изпълнител апартаменти в благоевград от съдия изпълнител чси благоевград апартаменти от банки в благоевград имоти от съдия изпълнител благоевград чси благоевград продажби съдия изпълнител благоевград шукри дервиш благоевград имоти благоевград имоти в благоевград