Чси Имоти > Благоевград > Фабрика

ЧСИ Благоевград

Всички имоти Фабрика в Благоевград от ЧСИ

Няма резултати за Фабрика в Благоевград, вижте резултати за Фабрика в окръжен съд Благоевград

Фабрика Баня

Цена: 700000.00 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 10600 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11
ДВОРНО МЯСТО представляващо УПИ трайно предназначен за производствени нужди, целият с площ по скица 10600кв.м., обособен като парцел II-втори, в кв.22 – двадесет и втори, по плана на с.Бан ...

Фабрика Баня

Фабрика Баня

Цена: 796080.00 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 10600 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
ДВОРНО МЯСТО представляващо УПИ трайно предназначен за производствени нужди, целият с площ по скица 10600кв.м., обособен като парцел II-втори, в кв.22 – двадесет и втори, по плана на с.Бан ...

Фабрика ПЕТРИЧ

Цена: 1201134.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 2750 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.166.108 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, сто шестдесет и шест, точка, сто и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Фабрика Баня

Цена: 995100.00 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 10600 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
Обявяване на: 2017-08-08
ДВОРНО МЯСТО представляващо УПИ трайно предназначен за производствени нужди, целият с площ по скица 10600кв.м., обособен като парцел II-втори, в кв.22 – двадесет и втори, по плана на с.Бан ...

Фабрика Ваклиново

Фабрика Ваклиново

Цена: 112498.50 лв.

Населено място: Ваклиново
Квадратура 0 кв.м.

парцел I от квартал 41
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.04.2017 до 11.05.2017
Обявяване на: 2017-05-12
представлявано от законния собственик ВАЛЕНТИН ЮЛИЕВ БАШЕВ, а именно: Урегулиран поземлен имот с площ от 2563 кв.м. /две хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, съставляващ по ...

Фабрика ПЕТРИЧ

Фабрика ПЕТРИЧ

Цена: 550942.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Петрич, местност "Бухото-Поляните"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.03.2015 до 24.04.2015
Обявяване на: 2015-04-27
І. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ КАКТО СЛЕДВА: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.19.15, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За дърводобивната и дървообра ...

Фабрика Кърналово

Цена: 178338.00 лв.

Населено място: Кърналово
Квадратура 1346 кв.м.

с. Кърналово, Общ. Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.10.2014 до 03.11.2014
Обявяване на: 2014-11-04
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 000480 по плана на с. Кърналово, с площ от 4 899кв.м., находящ се в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 40912, отреден за шива ...

Фабрика Зелендол

Фабрика Зелендол

Цена: 71410.00 лв.

Населено място: Зелендол
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2013 до 17.10.2013
Обявяване на: 2013-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване др селскотстопаска територия, целия с площ от 909кв.м., находящ се в местността „Валого - краварник”, в землището на с. Зелен дол, с ЕКАТТЕ – 3070 ...

Фабрика Рупите

Фабрика Рупите

Цена: 607725.00 лв.

Населено място: Рупите
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.01.2013 до 18.02.2013
Обявяване на: 2013-02-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №303 /триста и три/, отреден за „Производствени складови дейности – цех за вторична преработка на кожи”, находящ се в м. „Средно поле”, по плана на с.Рупите, ...

Фабрика ПЕТРИЧ

Цена: 300000.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 8428 кв.м.

гр.Петрич, п.к. 2850 , ул."Неизвестна"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.11.2012 до 26.12.2012
Обявяване на: 2012-12-27
...

Фабрика Ваклиново

Фабрика Ваклиново

Цена: 61336.00 лв.

Населено място: Ваклиново
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.11.2012 до 12.12.2012
Обявяване на: 2012-12-13
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №561 с площ от 9 464кв.м., находящ се в строителните граници на с. Ваклиново, общ. Сатовча, ВЕДНО с 1/2 ид.ч. от построените в имота сгради: МАСИВНА СГРАДА ...

Фабрика Белица

Фабрика Белица

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: Белица
Квадратура 217 кв.м.

гр.Белица,п.к. 2780,ул.”ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ”.
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 23.10.2012 до 23.11.2012
Обявяване на: 2012-11-26
...

Фабрика Рупите

Цена: 540200.00 лв.

Населено място: Рупите
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.09.2012 до 19.10.2012
Обявяване на: 2012-10-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №303 /триста и три/, отреден за „Производствени складови дейности – цех за вторична преработка на кожи”, находящ се в м. „Средно поле”, по плана на с.Рупите, ...

Фабрика Струмешница

Фабрика Струмешница

Цена: 865212.00 лв.

Населено място: Струмешница
Квадратура 1852 кв.м.

с.Струмешница, Община Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2012 до 03.10.2012
Обявяване на: 2012-10-04
...

Фабрика БЛАГОЕВГРАД

Цена: 7684668.75 лв.

Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Квадратура 29165 кв.м.

гр.Благоевград 2700, бул.”Васил Левски” № 61
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 31.08.2012 до 01.10.2012
Обявяване на: 2012-10-02
...

Фабрика Кърналово

Фабрика Кърналово

Цена: 298500.00 лв.

Населено място: Кърналово
Квадратура 2499 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.08.2012 до 17.09.2012
Обявяване на: 2012-09-18
...

Фабрика Ваклиново

Фабрика Ваклиново

Цена: 76670.00 лв.

Населено място: Ваклиново
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.08.2012 до 17.09.2012
Обявяване на: 2012-09-18
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №561 с площ от 9 464кв.м., находящ се в строителните граници на с. Ваклиново, общ. Сатовча, ВЕДНО с 1/2 ид.ч. от построените в имота сгради: МАСИВНА СГРАДА ...

Фабрика Рупите

Фабрика Рупите

Цена: 675250.00 лв.

Населено място: Рупите
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.04.2012 до 18.05.2012
Обявяване на: 2012-05-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №303 /триста и три/, отреден за „Производствени складови дейности – цех за вторична преработка на кожи”, находящ се в м. „Средно поле”, по плана на с.Рупите, ...

Евтини имоти от ЧСИ БЛАГОЕВГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград

апартаменти в благоевград от съдия изпълнител апартаменти в благоевград от съдия изпълнител чси благоевград апартаменти от банки в благоевград имоти от съдия изпълнител благоевград чси благоевград продажби съдия изпълнител благоевград шукри дервиш благоевград имоти благоевград имоти в благоевград