Етаж от къща в Гецово за 28000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Гецово > Етаж от къща

Етаж от къща в Гецово

Допълнителна информация

  Начална цена: 28000.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 80 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Гецово
Всички имоти на ЧСИ

1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18589.501.178.8.1 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гецово, общ.Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес с.Гецово, ул.Иван Вазов, № 65 /шестдесет и пет/, етаж 1 /първи/, АПАРТАМЕНТ 1 /първи/ с предназначение на самостояте лния обект – ЖИЛИЩЕ, апартамент със застроена площ 80 /осемдесет/ квадратни метра, намиращо се в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 18589.501.178. /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем/, състоящ се от спалня, всекидневна, салон, кухня и сервизно помещение при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта самостоятелен обект с идентификатор 18589.501.178.8.2, ведно с прилежащите части: сутерен от 70 /седемдесет/ квадратни метра при съседи от четири стени терен и горе жилище №1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. с първоначална цена: 28 000.00 лв. /двадесет и осем хиляди лева/

Продава Етаж от къща в Гецово за 28000.00 лв. на търг от ЧСИ