Чси Имоти > Гецово >

ЧСИ Гецово

Всички имоти в Гецово от ЧСИ

Други Гецово

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 27.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912, Район на действие ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № ...

Други Гецово

Други Гецово

Цена: 1100.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 27.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912, Район на действие ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № ...

Гараж Гецово

Гараж Гецово

Цена: 3330.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 27.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912, Район на действие ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № ...

Склад Гецово

Склад Гецово

Цена: 500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
4/ Сграда с идентификатор 18589.501.178.6 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем, точка, шест/ по кадастралната карта и када ...

Склад Гецово

Склад Гецово

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
3/ Сграда с идентификатор 18589.501.178.4 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем, точка, четири/ по кадастралната карта и ка ...

Гараж Гецово

Гараж Гецово

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
2/ Сграда с идентификатор 18589.501.178.2 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем, точка, две/ по кадастралната карта и кадас ...

Етаж от къща Гецово

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18589.501.178.8.1 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто седемдесет и осем, точка, осем, точк ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

село Гецово, община Разград, областа Разград, улица Страцин №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 801 кв.м.

ул."Димитър Димов"№6
Окръжен съд: Разград
Срок: 08.01.2019 до 08.02.2019
Обявяване на: 2019-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.82 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка осемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Къща Гецово

Цена: 23061.60 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

село Гецово, ул.Страцин №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 32490.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 884 кв.м.

ул."Неофит Бозвели"№5
Окръжен съд: Разград
Срок: 14.11.2018 до 14.12.2018
Обявяване на: 2018-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.380 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 25624.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

село Гецово, ул.Страцин №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 801 кв.м.

ул."Димитър Димов"№6
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
Обявяване на: 2018-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.82 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка осемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 36100.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 884 кв.м.

ул."Неофит Бозвели"№5
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.380 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 24148.80 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

гр./с. село Гецово, ул.Страцин №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 26832.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

гр./с. село Гецово, общ.Разград, обл.Разград, ул.Странджа №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Цена: 26832.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 63 кв.м.

гр./с. село Гецово, общ.Разград, обл.Разград, ул.Странджа №18
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО с идентификатор №18589.501.459 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карт ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 37224.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 884 кв.м.

ул."Неофит Бозвели"№5
Окръжен съд: Разград
Срок: 03.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.380 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 41360.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 884 кв.м.

ул."Неофит Бозвели"№5
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.380 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 50904.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 801 кв.м.

ул."Димитър Димов"№6
Окръжен съд: Разград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.82 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка осемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 56560.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 801 кв.м.

ул."Димитър Димов "№6
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.82 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка осемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 46875.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 567 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий"№45
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
Обявяване на: 2017-11-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.464 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и четири) по кадастралната карта и кадастр ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 10500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 11.04.2017 до 11.05.2017
Обявяване на: 2017-05-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 95 кв.м.

с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8,
Окръжен съд: Разград
Срок: 06.02.2017 до 06.03.2017
Обявяване на: 2017-03-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 22020.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
Обявяване на: 2017-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 77 кв.м.

село Гецово, общ.Разград, обл.Разград, ул.''Иван Вазов'' №73
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.12.2016 до 16.01.2017
Обявяване на: 2017-01-17
200/840 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.172, целият с площ от 836.00кв.м., с административен адрес на имота: село Гецово, община Разград, област Разград ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 95 кв.м.

с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.11.2016 до 21.12.2016
Обявяване на: 2016-12-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес ...

Магазин Гецово

Магазин Гецово

Цена: 27525.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 14.10.2016 до 14.11.2016
Обявяване на: 2016-11-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 77 кв.м.

село Гецово, ул.''Иван Вазов'' №73
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.10.2016 до 07.11.2016
Обявяване на: 2016-11-08
200/840 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.172, целият с площ от 836.00кв.м., с административен адрес на имота: село Гецово, община Разград, област Разград ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.06.2016 до 20.07.2016
Обявяване на: 2016-07-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 23160.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 77 кв.м.

село Гецово, ул.''Иван Вазов'' №73
Окръжен съд: Разград
Срок: 13.06.2016 до 13.07.2016
Обявяване на: 2016-07-14
200/840 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.172, целият с площ от 836.00кв.м., с административен адрес на имота: село Гецово, община Разград, област Разград ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 20465.63 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

ул.Иван Вазов № 65
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.06.2016 до 07.07.2016
Обявяване на: 2016-07-08
...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 34020.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 87 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, улица "Славянска" №11
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.05.2016 до 20.06.2016
Обявяване на: 2016-06-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОН-ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 18589.501.719 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемстотин и деветнадесет), находящо се в село Гецово ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 28500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 04.04.2016 до 04.05.2016
Обявяване на: 2016-05-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Земеделска земя Гецово

Земеделска земя Гецово

Цена: 4092.75 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 3980 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.03.2016 до 07.04.2016
Обявяване на: 2016-04-08
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, с площ от 3980 кв.м. /три хиляди деветстотин и осемдесет квадратни метра/ находящ се в землището на село Гецово, община Разград, област Разград, представляващ имот ...

Земеделска земя Гецово

Земеделска земя Гецово

Цена: 3036.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 3000 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.03.2016 до 07.04.2016
Обявяване на: 2016-04-08
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, с площ от 3000кв.м. /три хиляди квадратни метра/, находящ се в землището на село Гецово, община Разград, област Разград, представляващ имот с идентификатор 18589.16 ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 23840.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
Обявяване на: 2016-02-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 29800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.10.2015 до 16.11.2015
Обявяване на: 2015-11-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 34020.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 87 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, улица "Славянска" №11
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.09.2015 до 28.10.2015
Обявяване на: 2015-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОН-ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 18589.501.719 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемстотин и деветнадесет), находящо се в село Гецово ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 15900.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, ул.''Димитър Димов'' №3,
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.09.2015 до 28.10.2015
Обявяване на: 2015-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.08.2015 до 23.09.2015
Обявяване на: 2015-09-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 95 кв.м.

село Гецово, ул. "Козлодуй" № 8
Окръжен съд: Разград
Срок: 25.08.2015 до 25.09.2015
Обявяване на: 2015-09-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес ...

Стая Гецово

Стая Гецово

Цена: 31896.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ,№1
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.06.2015 до 30.07.2015
Обявяване на: 2015-07-31
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на И ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:3
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.06.2015 до 30.07.2015
Обявяване на: 2015-07-31
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Из ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.06.2015 до 09.07.2015
Обявяване на: 2015-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 08.05.2015 до 08.06.2015
Обявяване на: 2015-06-09
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 39870.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:1
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.04.2015 до 15.05.2015
Обявяване на: 2015-05-18
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на И ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 22200.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, №3
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.04.2015 до 15.05.2015
Обявяване на: 2015-05-18
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Из ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.03.2015 до 27.04.2015
Обявяване на: 2015-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 28950.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 77 кв.м.

село Гецово, ул.''Иван Вазов'' №73,
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2015 до 09.04.2015
Обявяване на: 2015-04-14
200/840 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.172, целият с площ от 836.00кв.м., с административен адрес на имота: село Гецово, община Разград, област Разград ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 20.01.2015 до 20.02.2015
Обявяване на: 2015-02-23
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 37500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.01.2015 до 20.02.2015
Обявяване на: 2015-02-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 35440.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

с.Гецово, ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2015 до 16.02.2015
Обявяване на: 2015-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 19600.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

с.Гецово, ул.''Димитър Димов'' №3
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2015 до 16.02.2015
Обявяване на: 2015-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 35440.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2014 до 16.02.2014
Обявяване на: 2014-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 19600.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:3
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2014 до 16.02.2014
Обявяване на: 2014-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 95 кв.м.

с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8,
Окръжен съд: Разград
Срок: 29.12.2014 до 29.01.2015
Обявяване на: 2015-01-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 в село Гецово, община Разград, област Разград, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 31800.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.10.2014 до 28.11.2014
Обявяване на: 2014-12-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 44300.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.10.2014 до 28.11.2014
Обявяване на: 2014-12-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 24500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №3
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.10.2014 до 28.11.2014
Обявяване на: 2014-12-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.09.2014 до 30.10.2014
Обявяване на: 2014-10-31
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 39750.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.08.2014 до 19.09.2014
Обявяване на: 2014-09-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., то ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 39750.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.08.2014 до 19.09.2014
Обявяване на: 2014-09-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., то ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 26960.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №3
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.08.2014 до 19.09.2014
Обявяване на: 2014-09-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 36200.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.08.2014 до 19.09.2014
Обявяване на: 2014-09-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 110000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.07.2014 до 11.08.2014
Обявяване на: 2014-08-12
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 33700.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:3,
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 45250.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 753 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.05.2014 до 20.06.2014
Обявяване на: 2014-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 17.04.2014 до 19.05.2014
Обявяване на: 2014-05-20
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

с.Гецово ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.04.2014 до 10.05.2014
Обявяване на: 2014-05-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 753 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.02.2014 до 21.03.2014
Обявяване на: 2014-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 47250.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 74 кв.м.

ул. ДИМИТЪР ДИМОВ, No:3,
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.01.2014 до 28.02.2014
Обявяване на: 2014-03-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изпъ ...

Търговски имот Гецово

Търговски имот Гецово

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 111 кв.м.

ул.''Димитър Димов'' №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.01.2014 до 28.02.2014
Обявяване на: 2014-03-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18589.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-4/24.01.2008г. на Изп ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 06.12.2013 до 06.01.2014
Обявяване на: 2014-01-07
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 714 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.11.2013 до 19.12.2013
Обявяване на: 2013-12-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Къща Гецово

Къща Гецово

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 753 кв.м.

ул."Козлодуй"№30
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.09.2013 до 17.10.2013
Обявяване на: 2013-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – урбанизирана територия, с площ от 753 /седемстотин петдесет и три/ квадратни метра по скица № 3499/13.05.2013г. на СГКК-Разград, а по нотариален акт № 184/21.05.2003г., том ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.04.2013 до 13.05.2013
Обявяване на: 2013-05-14
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастралн ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 225000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 07.02.2013 до 07.03.2013
Обявяване на: 2013-03-08
3198/ 9608 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор №18589.5.505 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка пет точка петстотин и пет) по кадастралната карта и кадастрал ...

Производствен имот Гецово

Производствен имот Гецово

Цена: 225000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 9608 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.01.2013 до 28.02.2013
Обявяване на: 2013-03-01
ОТМЕНЕНА ПУБЛИЧНА ПРОДАН с Протокол изх. № 1038/ 28.01.2013г. по описа на ЧСИ - Г. Солаков, с вх.№908/28.01.2013г. на Районен съд - Разград ...

Гараж Гецово

Гараж Гецово

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 21.12.2012 до 21.01.2013
Обявяване на: 2013-01-22
...

Парцел Гецово

Парцел Гецово

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 738 кв.м.

ул.''Козлодуй''№8
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.12.2012 до 07.01.2013
Обявяване на: 2013-01-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ в село Гецово, община Разград, област Разград, по када ...

Други Гецово

Други Гецово

Цена: 18360.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 738 кв.м.

ул.Козлодуй 8
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.09.2012 до 26.10.2012
Обявяване на: 2012-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ в село Гецово, община Разград, област Разград, по када ...

Парцел Гецово

Парцел Гецово

Цена: 18360.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 738 кв.м.

ул. Козлодуй 8
Окръжен съд: Разград
Срок: 23.07.2012 до 23.08.2012
Обявяване на: 2012-08-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ в село Гецово, община Разград, област Разград, по када ...

Земеделска земя Гецово

Земеделска земя Гецово

Цена: 4500.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 10000 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 25.06.2012 до 25.07.2012
Обявяване на: 2012-07-26
ПРОДАНТА Е СПРЯНА ...

Земеделска земя Гецово

Земеделска земя Гецово

Цена: 3993.52 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 8874 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 25.06.2012 до 25.07.2012
Обявяване на: 2012-07-26
ПРОДАНТА Е СПРЯНА ...

Други Гецово

Други Гецово

Цена: 22950.00 лв.

Населено място: Гецово
Квадратура 738 кв.м.

село Гецово, община Разград, област Разград, улица "Козлодуй" № 8
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2012 до 21.06.2012
Обявяване на: 2012-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 18589.501.411 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ в село Гецово, община Разград, област Разград, по када ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

къщи в гецово къщи в гецово имоти в село гецово къщи за продан в гецово гецово