Чси Имоти > Гецово > Бензиностанция

ЧСИ Гецово

Всички имоти Бензиностанция в Гецово от ЧСИ

Няма резултати за Бензиностанция в Гецово, вижте резултати за Бензиностанция в окръжен съд Разград

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.

ул.Цар Освободител № 80
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
Обявяване на: 2017-06-16
...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 13.01.2017 до 13.02.2017
Обявяване на: 2017-02-14
...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.

ул.Цар Освободител № 80
Окръжен съд: Разград
Срок: 28.10.2016 до 28.11.2016
Обявяване на: 2016-11-29
...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 07.08.2016 до 07.09.2016
Обявяване на: 2016-09-08
...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 69000.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 20.06.2016 до 20.07.2016
Обявяване на: 2016-07-21
...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 86250.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3463 кв.м.

Цар Освободител 80
Окръжен съд: Разград
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009 г. На ИД на АГКК е с идентификатор 40422.505.2176 / четир ...

Бензиностанция Владимировци

Цена: 10050.00 лв.

Населено място: Владимировци
Квадратура 1711 кв.м.

ул."Иван Вазов"
Окръжен съд: Разград
Срок: 31.07.2015 до 31.08.2015
Обявяване на: 2015-09-01
   298/1711  /двеста деветдесет и осем върху хиляда седемстотин и единадесет  / идеални части  от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11449.73.274 / единадесет хиляди четиристотин четиридесет ...

Бензиностанция РАЗГРАД

Бензиностанция РАЗГРАД

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 563 кв.м.

ул."Добруджа"№2
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.03.2015 до 16.04.2015
Обявяване на: 2015-04-17
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.501.638 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестотин тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните ...

Бензиностанция Дянково

Бензиностанция Дянково

Цена: 63920.00 лв.

Населено място: Дянково
Квадратура 2643 кв.м.

Местност "Киллик"
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №431025 / четиристотин тридесет и една хиляди и двадесет и пет /, находящ се в землището на село Дянково, Община Разград, област Разград, ЕКАТТЕ 24829, местност „КИЛЛИК“ с ...

Бензиностанция Осенец

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: Осенец
Квадратура 108 кв.м.

ул."Девети септември"№2а
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2014 до 09.01.2015
Обявяване на: 2015-01-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , въз основа на отстъпено и осъществено право на строеж върху общинска земя на следния недвижим имот , находящ се в село Осенец , община Разград, област Разград, на улица „ ...

Бензиностанция Дянково

Бензиностанция Дянково

Цена: 63920.00 лв.

Населено място: Дянково
Квадратура 2643 кв.м.

Местност "Киллик"
Окръжен съд: Разград
Срок: 01.10.2014 до 03.11.2014
Обявяване на: 2014-11-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №431025 / четиристотин тридесет и една хиляди и двадесет и пет /, находящ се в землището на село Дянково, Община Разград, област Разград, ЕКАТТЕ 24829, местност „КИЛЛИК“ с ...

Бензиностанция КУБРАТ

Бензиностанция КУБРАТ

Цена: 104358.18 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 3953 кв.м.

ул."Цар Освободител"
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.03.2012 до 26.04.2012
Обявяване на: 2012-04-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с  идентификатор №40422.505.2170 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка две хиляди сто и седемдесет/ по кадастрална карта на гр.Кубрат ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

къщи в гецово къщи в гецово имоти в село гецово къщи за продан в гецово гецово