Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ за 29064.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Етаж от къща

Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 29064.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 81 кв.м.
  Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
  Обявяване: 2019-09-20
  Адрес: ул. „Йордан Митрев“ № 9-А, ет. 2
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

1/4 (една четвърт) идеални части от УПИ № ІІІ-3585 (трети, отреден за имот планоснимачен номер три хиляди петстотин осемдесет и пети) в квартал 333 (триста тридесет и трети) по плана на гр. Кюстендил, с площ от 668. 00 (шестстотин шестдесет и осем) кв. метра, при граници на УПИ: ул. „Йордан Митрев“ и УПИ №№ ІІ-3586 VІІ-3580, ІV-3584 и V-3583 в кв. 333 по плана на гр. Кюстендил, както и реално – целия втори жилищен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда – югозападен близнак, пост роена в гореописания УПИ, който етаж се състои от коридор, дневна, спалня, детска стая, кухня с трапезария и балкон, баня с тоалетна, със застроена площ от 80.88 /осемдесет цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. метра, ведно с прилежащите на жилищния етаж 1/2 (една втора) идеални части от зимничните помещения в сутерена, от таванските помещения, от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, а по кадастралната карта на града с последно изменение със заповед КД-14-10-279/22.08.2011г. На началника на СГКК Кюстендил, представляващ ¼ ид. ч от Поземлен имот 41112.503.2548 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот две хиляди петстотин и четиридесет и осем/ с площ от 676. 00 квадратни метра, ТПТ: Урбанизирана, НТП: ниско застрояване, стар идентификатор: 41112.503.1646, 41112.503.1647, при съседи на ПИ: 41112.503.1644, 41112.503.1645, 41112.503.1650, 41112.503.1649, 41112.503.1648, 41112.503.1459 и 41112.503.1642 , ведно със самостоятелен обект в сграда 41112.503. 2548.1.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот две хиляди петстотин и четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект в сграда две/ с площ: няма данни, с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Йордан Митрев“ № 9-А, ет. 2 с предназначение: жилище, апартамент, прилежащи части: ½ ид.ч от мазетата, ½ ид.ч. от тавана, ½ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи на самостоятелния обект: на същият етаж: няма, под обекта: 41112.503.2548.1.1 и над обекта: няма, стар идентификатор: 41112.503.1646.1.1

Продава Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ за 29064.00 лв. на търг от ЧСИ