Гараж в РУСЕ за 3280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Гараж

Гараж в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3280.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 52 кв.м.
  Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
  Обявяване: 2019-07-26
  Адрес: ул. "Стремление" № 60 - ИД 528/2011
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Стремление” №60 /шестдесет/, ет.0 /нула/, с площ 51.61 кв.м. /петдесет и един квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра /, брой нива на обекта 1 /един/ и предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.9.1293 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три/, в едно с прилежащите му части. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.9.1293.1.4; под обекта: няма; над обекта: 63427.9.1293.1.1.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 280.00 лв. Вписана Възбрана по горецитираното дело в полза на „ОТП Факторинг“ ЕАД – цесионер на „Банка ДСК“ ЕАД. Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Гараж в РУСЕ за 3280.00 лв. на търг от ЧСИ