Гараж в РУСЕ за 886.60 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Гараж

Гараж в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 886.60 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 19 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: ул. Света Петка
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.5312.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста и дванадесет, точка, тринадесет/, находяща се на адрес: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Света Петка, със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, която сграда е построена въз ос нова на отстъпено право на строеж върху поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор 63427.2.5312 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста и дванадесет/, при съседи за поземления имот: 63427.3.253, 63427.2.1163, 63427.2.1076, 63427.2.5703, 63427.2.5348, 63427.2.1189, 63427.2.1075, 63427.2.1077. Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимия имот: 886.60 лв.

Продава Гараж в РУСЕ за 886.60 лв. на търг от ЧСИ