Вила в РУСЕ за 4160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Вила

Вила в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 4160.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 19 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: местност КАРААЧ
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.153.2054, адрес на поземления имота: град Русе, местност КАРААЧ, площ: 1 047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята: 0; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1592054, съседи: 63427.153.2053, 63427.153.795, 63427.153.2051, 63427.153.2056, 63427.153.2057, ведно със сградите, к оито попадат върху имота: 1. 63427.153.2054.1, застроена площ: 19.00 кв.м.; брой етажи: 1; предназначение: Вилна сграда-еднофамилна. 2. 63427.153.2054.2, застроена площ: 9.00 кв.м.; брой етажи: 1; предназначение: Вилна сграда-еднофамилна. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 160 лв. ИЗП. Д. № 20179140400275

Продава Вила в РУСЕ за 4160.00 лв. на търг от ЧСИ