Вила в РУСЕ за 10000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Вила

Вила в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 10000.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 22 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес:
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.159.288 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и осем/, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, местност КОНУБУНАР, което е с площ: 743 кв.м. /седемстотин четиридесет и три квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР ЗСПЗЗ), стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 3090 47, при съседи: 63427.159.303, 63427.159.287, 63427.159.286, 63427.159.290, 63427.159.289, заедно с построената в това място СГРАДА с идентификатор 63427.159.288.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и осем, точка, едно/, със застроена площ: 22 кв.м. /двадесет и две квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 10 000 лв.

Продава Вила в РУСЕ за 10000.00 лв. на търг от ЧСИ