error с. Слънчево Евтини Други в С. Слънчево от ЧСИ

Чси Имоти > С. Слънчево > Други

ЧСИ С. Слънчево

Всички имоти Други в С. Слънчево от ЧСИ

Други с. Слънчево

Цена: 76158.46 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер8 /осем/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници и съседи: ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 77393.23 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 998 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер9 /девет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 998 /деветстотин деветдесет и осем/ квадратни метра, при граници и съсед ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 77555.70 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 1000 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер10 /десет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 1000 /хиляда/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - асфалтира ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 75538.85 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 974 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер11 /единадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при границ ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 76158.46 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер12 /дванадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници и с ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4188.61 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер15 /петнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Цена: 5196.25 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 67 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер16 /шестнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 67 /шестдесет и седем/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 3955.47 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 51 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер18 /осемнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 51 /петдесет и един/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 5118.02 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 66 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер19 /деветнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Цена: 4188.61 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
СГРАДА номер20 /двадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - сг ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 75859.60 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер8 /осем/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници и съседи: ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 77096.00 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 998 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер9 /девет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 998 /деветстотин деветдесет и осем/ квадратни метра, при граници и съсед ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 77249.49 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 1000 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер10 /десет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 1000 /хиляда/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - асфалтиран ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 75241.40 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 974 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер11 /единадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при граници ...

Други с. Слънчево

Цена: 75859.60 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер12 /дванадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 982 /деветстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници и с ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4171.08 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер15 /петнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 5175.13 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 67 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер16 /шестнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 67 /шестдесет и седем/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 3940.13 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 51 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер18 /осемнадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 51 /петдесет и един/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - с ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4171.08 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 11.03.2022 до 11.04.2022
Обявяване на: 2022-04-12
СГРАДА номер20 /двадесет/, с предназначение за други стопански дейности /за обработка на яйца/, на един етаж със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - сг ...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 84288.44 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 85662.22 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 998 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 85832.77 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 1000 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 83601.56 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 974 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 84288.44 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 982 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4634.53 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 5750.14 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 67 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4377.92 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 51 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 5665.64 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 66 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Други с. Слънчево

Други с. Слънчево

Цена: 4634.53 лв.

Населено място: с. Слънчево
Квадратура 54 кв.м.

с. Слънчево
Окръжен съд: Варна
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград