Други в с. Слънчево за 75538.85 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Слънчево > Други

Други в с. Слънчево

Допълнителна информация

  Начална цена: 75538.85 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 974 кв.м.
  Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
  Обявяване: 2023-02-07
  Адрес: с. Слънчево
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Слънчево
Всички имоти на ЧСИ

СГРАДА номер11 /единадесет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - асфалтиран път към сграда номер12; запад - асфалтиран път към сграда номер10; юг - асфалтиран път към сграда номер5, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-912/13.12.2017 г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, СГРАДА с иден тификатор 67489.1.165.11 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет точка едно едно) с адрес село Слънчево, общ Аксаково област Варна разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет ) със застроена площ от 974 кв.м. (деветстотин седемдесет и четири квадратни метра) с предназначение за Селскостопанска сграда

Продава Други в с. Слънчево за 75538.85 лв. на търг от ЧСИ