Други в с. Слънчево за 77393.23 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Слънчево > Други

Други в с. Слънчево

Допълнителна информация

  Начална цена: 77393.23 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 998 кв.м.
  Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
  Обявяване: 2023-02-07
  Адрес: с. Слънчево
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Слънчево
Всички имоти на ЧСИ

СГРАДА номер9 /девет/, с предназначение за други стопански дейности /птицекомбинат, птичарник/, на един етаж със застроена площ 998 /деветстотин деветдесет и осем/ квадратни метра, при граници и съседи: изток - асфалтиран път към сграда номер10; север - незастроена част от поземлен имот номер000165; юг - асфалтиран път към сграда номер8, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-912/13.12.2017 г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГ КК, СГРАДА с идентификатор 67489.1.165.9 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет точка девет). с адрес на село Слънчево, община Аксаково област Варна, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165 (шест седем четири осем девет точка едно точка едно шест пет ) със застроена площ 998 кв.м. (деветстотин деветдесет и осем квадратни метра) на един етаж с предназначение Селскостопанска сграда

Продава Други в с. Слънчево за 77393.23 лв. на търг от ЧСИ